Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Silas

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Silas

6 minuten leestijd

De naam Silas komt in de Handehngen van de Apostelen dertien keer voor. In de brieven van het Nieuwe Testament is dat nog viermaal het geval, maar daar heet hij Silvanus. Zie: 2 Korinthe 1 : 19; 1 Thessalonicensen 1 : 1; 2 Thessalonicensen 1:1; 1 Petrus 5:12). Silas was de Griekse, Silvanus de Latijnse naam. Hij was een vriend en metgezel van de Apostel Paulus. Als zodanig heeft hij Paulus vergezeld op zijn tweede zendingsreis. Ook was hij met de Apostel medeoprichter van de Gemeente te Fihppi, Thessalonica, Berea en Korinthe en heeft aldaar in het begin het Evangehe verkondigd. We komen deze Silas voor het eerst tegen op de vergadering te Jeruzalem, het z.g. Apostelenconvent. Op de agenda van die vergadering stond als belangrijk punt: De verhouding tot de besnijdenis en de Wet van Mozes. Uitvoerig werd over deze aangelegen kwestie gedisputeerd. Er werd een voor de gelovige Heidenen gunstige beslissing genomen: Zij bhjven vrijgesteld van de besnijdenis en van de onderhouding van de Mozaïsche wet. Er werd een apostohsche brief opgesteld, die te Antiochië zal worden voorgelezen. Opvallend is, dat men deze brief niet eenvoudig meegeeft met Paulus en Barnabas, die een lange reis hebben moeten maken om de vergadering in Jeruzalem bij te wonen. Neen... mét Paulus en Barnabas gaan twee mannen mee, om in Antiochië de brief af te geven of voor te lezen en zo nodig van mondehnge toehchting te voorzien. Eén van die twee mannen is Silas. De ander is Judas, toegenaamd Barsabas. De inhoud van de opgestelde brief kan men vinden in Handehngen 15 : 23-29. De lezing en nadere verklaring van de brief gaf in de Gemeente te Antiochië grote bhjdschap. Paulus werd er door in het gehjk gesteld, en de strijdvraag was op een bevredigende wijze opgelost (Handehngen 15:2 en 31). Silas zal deze brief bewaard hebben om die later ook in Syrië en Cihcië bekend te maken. In Handehngen 15 : 32 wordt Silas een „profeet" genoemd. De kanttekeningen op de S.V. tekenen hierbij aan: „Profeten": Dat is leraars des Woords, begaafd met de gave van de Heihge Schrift bekwamehjk uit te leggen, die gezonden waren om hunne vermaning daarbij te doen. Vs. 27." We lezen dan ook, dat Silas en Judas de broeders met vele woorden vermaanden en hen versterkten (Handehngen 15 : 32). Na enige tijd gaat Judas weer naar Jeruzalem, maar Silas wil Uever nog wat in Antiochië bhjven. Hij voelde zich in Antiochië het „centrum van het Christendom" goed thuis en voelt zich nauw met Paulus verbonden. Tot groot verdriet van allen die er kennis van namen, ontstond een pijnhjke botsing tussen Paulus en Barnabas naar aanleiding van het weg- lopen van het zendingsveld door Markus. Een vergelijk blijkt niet mogelijk... hun wegen gaan uit elkaar. Barnabas gaat met Markus naar Cyprus en Paulus moet zich een andere metgezel kiezen. Hij kiest Silas. Zo gaat Silas met Paulus mee op de tweede zendingsreis (Handehngen 15: 35-42). Uitgeleide gedaan door vrienden en voorzien van de nodige uitrusting, schepen zij zich in en varen af. Ze bezoeken Syrië en CiUcië, Derbe en Lystra, en nemen vanuit laatstgenoemde plaats Timótheüs mee. Als ze naar de Romeinse provincie Asia willen, wordt hun dit door de Geest belet. Tenslotte bereiken zij Troas. De drie zendehngen zijn getrokken over hoge bergruggen waar de koude wind hen bij tijden in het gezicht striemde. Maar ook ging het door dalen, waar het door de enorme hitte bijna niet te harden was. Soms moesten zij door rivieren waden. Soms was het regen, soms scheen de zon. Maar nu zijn ze dan in Troas. En daar „wordt Paulus door een droom uit de droom geholpen." Hij krijgt een gezicht van een Macedonisch man, die roept om te komen helpen. „Kom over in Macedonië en help ons!" Zo baande de Heiüge Geest hen de weg naar Europa. Ze varen over naar Fihppi. Daar deek Silas met Paulus gesehng en gevangenis. Zingen, met als hoorders een stelletje boeven, psahnen in de nacht en worden door de nabijheid van de Heere, vertroost. Ook bidden zij. Ze mogen op wonderUjke wijze Gods uitredding ervaren.

Uit alles bhjkt, dat Silas een waardig metgezel van de Apostel is geweest. Hun gezamenhjke strijd en ondervonden leed, maar ook de steeds weer ondervonden vertroosting en bijstand van hun Zender, verbond hen steeds inniger. De mannen trokken verder en waren in Thessalonica en Berea. In Berea tonen verkeerde elementen zich tegenover Paulus vijandig. Het dwingt hem haastig te vertrekken. „Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee; maar Silas en Timótheüs bleven aldaar" (Handelingen 17:14). Paulus gaat langs een omweg naar Athene, de hoofdstad van Griekenland, Silas en Timótheüs bhjven in Macedonië. Maar Paulus, niet gewend om alleen te zijn, voelt zich eenzaam. Hij mist zijn medewerkers zeer, en voegt zich in Korinthe weer bij hen. Ongetwijfeld heeft Silas nog langer en verder Paulus vergezeld, maar bijzonderheden daarover ontbreken. Evenmin is bekend, waarom Silas later niet opnieuw met Paulus uitging in de zendingsarbeid. Maar omtrent 64 na Christus, vinden we Silas terug in Rome. Petrus schrijft vandaar aan de Gemeenten van Galatië-Noord en omgeving (1 Petrus 1:1). Ze hebben het daar hard te verduren.

Op het eind van zijn brief bhjkt, dat bij hem zijn, twee oude vrienden van Paulus: Markus en Silas. Maar Silas wordt eerst genoemd. „Door Silvanus, die een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven..." (1 Petrus 5 : 12). Petrus verklaart dus, door Silvanus te hebben geschreven. Petrus schrijft door hém. Dat wil dus zeggen: óf hij is secretaris van Petrus, óf hij moet de brief overbrengen. „Deze Silvanus wordt door Petrus gebruikt om zijn brief weg te brengen en misschien ook wel te schrijven. Het woord kan beide betekenen" (H.L. Heykoop: „De eerste brief van Petrus, bladz. 385).

Zo is Silas, ook genoemd Silvanus, vriend van Paulus, ook vriend geweest van Petrus. Dat geeft een goed gevoel. Süas heeft veel voor Paulus mogen betekenen. Samen hebben zij mogen arbeiden in de dienst van het Koninkrijk van God.

B.

H. H.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 januari 1999

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

Silas

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 januari 1999

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken