Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over liefde gesproken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over liefde gesproken

8 minuten leestijd

MEDITATIE

"Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld" 1 Joh. 4:9a

Johannes doet zijn naam eer aan. We noemen hem toch wel de apostel der liefde? ! Welnu, de liefde is hier in dit gedeelte van zijn brief een centraal onderwerp. Zo tekent Johannes de liefde tot de broeders als een teken van echt leven. Tegelijk stoot hij door tot de kern van de zaak: God is liefde. De keerzijde ontbreekt niet in zijn aangrijpende ernst: wie niet liefheeft, heeft God niet gekend.

Ik heb het gevoel dat we, als we Johannes horen spreken over de liefde in God, staan aan de oever van een eindeloze watermassa, een oceaan. Wat we zien van die onmetelijke watervlakte is maar een smal streepje... Wie meet en peilt de liefde van God? In allerlei toonaarden klinkt intussen de vraag: waar blijkt dan die liefde van God? Denk eens, zo houdt de apostel ons voor, aan de menswording van de Zoon van God. Is er een duidelijke bewijs van de liefde van God dan Kerst? Hierin is de liefde Gods geopenbaard! In Bethlehem schittert de liefde van God duidelijker dan waar ook maar.

Deze liefde is geopenbaard. Ze is aan de dag gekomen, onthuld. Gods liefde treedt naar buiten. Ze wil zich uitlaten, ze wil geven, reddend werken. Onbegrijpelijk! Dat alles komt naar voren in de kerstnacht. Als God nu ooit Zijn liefde aan de dag gelegd heeft, dan wel in het zenden van Zijn Zoon. Tegenover alle verzet en vijandschap van ons, mensen, wil God Zijn liefde openbaren. Alle voorbeelden en vergelijkingen gaan hier helemaal mank. Het is wel te begrijpen dat met Kerst in de prediking gezocht wordt naar beelden. Dat bijv. iets gezegd wordt van een ouder, die door een kind ontzaglijk op het hart getrapt is, en ondanks dat toch.. .Alleen is het wel een erg mank beeld wanneer hier het geheim van Gods liefde aan de orde is. Zou Paulus daarom spreken over een mysterie, een geheimenis?

Al peilen we deze liefde niet, we mogen wel een paar dingen overwegen. Zo kunnen we ons afvragen of de Heere er soms toe verplicht was om op deze wijze Zijn liefde te openbaren. Toen Abraham met zijn Izaak naar Moria liep, had de Heere tot hem gezegd: Abraham, jij moet jouw zoon offeren. Maar wie van ons kon tegen de Heere zeggen: U moet Uw Zoon geven? Wie van ons kon de gave van een volkomen Zaligmaker eisen? Geen sterveling toch! Als God in Bethlehem liefde openbaart, is dat ten volle onverdiend. Dat wil zeggen: ondanks haat!

Veelzeggend is wat Johannes in het volgende vers schrijft: ... niet dat wij God liefgehad hebben, maar dan Hij ons heeft liefgehad. Laat het u en jou en mij duidelijk zijn: wij wekten deze liefde niet op door het een en ander. Trouwens, waarmee zouden we dat gedaan hebben? Misschien loopt u vandaag wel rond met de vraag: wat kan ik doen dat God bewogen wordt om Zijn liefde te bewijzen aan mij? Geeft u dat maar op! Belijd maar liever dat u Zijn toom verdiend hebt! Zink met die belijdenis neer aan Zijn voeten. Lees en herlees het kerstevangelie, waarin onverdiende liefde verwoord wordt.

Eén ding wordt al mediterend duidelijker: met Kerst komt niet mijn welwillendheid, mijn ernst en goede wil aan de dag. Liefde Gods schittert hier. Liefde van God maakt het Kerst, ook in het persoonlijk leven.Weet u wat dat betekent? Dat het Kerst voor u kan worden als het, wat u betreft, volstrekt uitgesloten is, als er van uw kant zoveel goddeloosheid en hardheid in de weg staat en blijft staan.

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard... Johannes schrijft hier namens de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Als ik me niet vergis, klinkt er dan ook verwondering in zijn woorden door. Jegens ons - we waren niet beter dan anderen. Met alle anderen stervelingen, goddelozen. We kunnen hier zelfs lezen: de liefde Gods is in ons geopenbaard. Ze heeft als het ware haar weg gezocht tot in het hart van de gelovigen. Daar wil ze zijn, gekend worden!

Hoe hoog waarderen we trouwens deze liefde? Kunnen we gemakkelijk zonder haar voort? Is ze ons bekend en wordt ze gewaardeerd boven de schatten van deze wereld? Iemand vraagt: waar vind ik haar? Het antwoord is hier duidelijk: in het Kind! Johannes geeft hier immers het meest overtuigende bewijs van de liefde van God: Hij zond Zijn Zoon. In Hem is de liefde van God zelfs tastbaar. Het doet met Kerst allemaal mee: Zijn macht, Zijn wijsheid, Zijn majesteit, maar het meest schittert Zijn liefde. Ze straalt en schittert.

God droeg Zijn eniggeboren Zoon in deze wereld in.

Johannes zet als het ware een dikke streep onder dat "eniggeboren". Hij heeft van eeuwigheid af één Zoon. Die geeft Hij! Daarbij weet God welke weg Zijn Zoon zal gaan en wat Hem zal treffen wanneer Hij in onze handen valt. Het weerhoudt er God niet van om Hem te zenden. Terecht zeggen wij wel dat God het grootste geeft wat Hij geven kan. Wat kon God meer geven, wat kon Hij geven dat Hem liever was dan Zijn eigen, eniggeboren Zoon? We moeten wel erg hard zijn, als dit zomaar aan ons voorbijgaat en als we hier dezelfde mee blijven. Als het er maar niet van komt om in boetvaardigheid en berouw, in verwondering neer te knielen voor de kribbe. Misschien hebt u juist op dit punt wel geweldig grote schuld gemaakt voor God. U zou dat vandaag voor Hem kunnen belijden! Hier is de liefde Gods geopenbaard...!

Hier moet wel sprake zijn van een onmetelijke liefde. Denk nog maar even aan die man die aan de oever van de oceaan staat en nog maar een minuscuul klein stukje van de watermassa ziet. Weet u het, wat Hem bewogen heeft Zijn Zoon te zenden? Tegelijk is hier het antwoord op de vraag: waar en hoe kan ik deze liefde van God vinden? Hoe kan ik zo'n liefde vinden als ik Gods toom verdiend heb? Ik kan niet redeneren: o, dat zit wel goed! En als de Geest me de werkelijkheid van mijn leven laat zien, is deze liefde bepaald niet vanzelfsprekend meer. Maar er is een antwoord: hier, bij het Kind! Niemand van ons beseft hoe lief God Zijn Zoon heeft. Nu geeft Hij deze eniggeboren Zoon. Met Kerst wijst de grootte van Gods Gave op de grootte van Zijn liefde. Waar het een onmetelijk is, geldt dat ook van het ander. Mijn geval was hopeloos. Niemand bracht mij nog uitkomst. Toen zond God Zijn Eniggeborene. Maar als God zo Zijn liefde heeft geopenbaard, wordt het dan niet uiterst beledigend voor Hem wanneer honend wordt uitgeroepen: als God liefde is, hoe kan dit en hoe bestaat dat? ! Wat blijkt hier ook hoe erg het ongeloof is, dat zo'n grote liefde versmaadt.

God zond Zijn Zoon in de wereld. Ja, dat weten we dat Hij in de wereld kwam. Natuurlijk. Jawel, maar we mo- gen dit toch wel terdege overdenken. Hij komt in een gevallen wereld die zucht onder de vloek. Jezus is mens in een wereld die onderworpen is aan alle lijden en nood. Bijna had ik gelezen, dat Hij wordt wéggezonden.Weg uit de nabijheid van Zijn Vader. Gezonden in een wereld waarin de stroom van tranen zonder einde is. Abraham stuurt Ismaël weg, de woestijn in. Bijna sterft Ismaël van dorst en ellende. Bijna...! Gods Zoon sterft echter werkelijk. In het gericht van God offert Hij Zijn leven.

Er is een andere kant aan de zaak: hier klinkt een bemoedigende boodschap voor mensen die voor God gaan erkennen, dat ze helemaal tot de wereld behoren, dat wil zeggen dat ze het oordeel verdienen van een wereld die tegen God in opstand kwam. Misschien zijn er mensen die zich met de kerstdagen afvragen: mag ik een beroep doen op deze Zaligmaker? Behoort u tot de wereld en hebt u nood? Dan mag u een beroep doen op deze Redder. Hij wordt in deze wereld gezonden, opdat mensen uit deze wereld in Hem en buiten zichzelf hun zaligheid gaan zoeken.

Wat een tegenstelling: God én wereld. Het gaat hier over een wereld die echt niet, de armen uitgestrekt, gereed staat Hem verlangend te ontvangen. Niet dat wij God liefgehad hebben... Nu wordt het nog verbazingwekkender: gezonden in de wereld...! Het Licht schijnt in de duisternis. Wie groot in zichzelf is, wijst deze Gave af. Nee, dank u. Wie zichzelf op één hoop ziet met een goddeloze wereld, deel van haar is en dat ook weet, wordt hier bemoedigd, ziet hier een weg opengaan.

Ik weet niet of Johannes lang heeft moeten zoeken om dit voorbeeld van Gods liefde te vinden. Eerlijk gezegd geloof ik het niet. Was het voor hemzelf niet een onbeschrijfelijk wonder van Gods liefde geworden? Kende hij niet het woord van zijn Meester: Alzo lief heeft God de wereld gehad... Gods liefde is hem een machtig geheim geworden. Draagt u ook dat machtige geheim met u mee, in uw leven, in uw sterven? Overweeg uw behoefte aan een Zaligmaker Die gezonden wordt door en met de liefde Gods!

M. Goudriaan, Lunteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2005

Gereformeerd Weekblad | 24 Pagina's

Over liefde gesproken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2005

Gereformeerd Weekblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken