Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT DE DIEPTE.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

UIT DE DIEPTE.

2 minuten leestijd

UIT DE DIEPTE.

Leerredenen van Predikanten der Nederduitsche Gereform. Kerken (DOLËERËMDE).

Den isten Juli 1S89 ving de vierde jaarffaB^ aan van »IJIT DB RÏEPTE".

Kennelijk heeft totnutoe in ruime mate de zegen des Heeren op deze uitgave gerust. De leerredenen, in de drie vorige jaargangen opgenomen, hebben duizenden en duizenden verkwikt, gesticht, onderwezen, vertroost.

In menige gemeente zijn deze leerredenen gebruikt in de openbare godsdienstoefening, wanneer een voorganger ontbrak. ^

Een krachtige getuigenis is door de uitgave dezer leerredenen gegeven tegen de hiërarchie, welke niet schroomde de deur te wijzen aan ieder, die Gods AVoord het gezag toekende boven menschelijke reglementen.

Niet onbelangrijk was de steun, welke de inteekening op deze preekbundels gaf in het eerste jaar aan de Kerkelijke Kas te Amsterdam, en vervolgens, nadat de Reformatie ook in andere kerken van ons land tot stand was gekomen, aan de Gemeene Kas tot ondersteuning van hulpbehoevende kerken en tot stijving van te lage predikantstraktementen. Deze kas ontving reeds eene bate van meerdere duizenden guldens.

Zoo maakten vele kleinen een groote. Zoo wordt de arbeid licht, wanneer men de handen ineen slaat. Zoo toonde God meer dan éenen zegen te kunnen en te willen schenken door een eenvoudig doel.

Met vertrouwen opent de uitgever een vierden jaargang. Hij weet dat de heeren predikanten gaarne hunne medewerking blijven verleenen. Hij rekent er op, dat niet velen der tegenwoordige inteekenaren zullen afvallen. Bovendien is er menigeen, die den eersten jaar gang of de beide eerste deelen nam, eenigen tijd oversloeg, en nu weer met genoegen een Ex. van den vierden jaargang zal nemen. En eindelijk is er sedert de uitgave van het eerste deel, een breede schare van jonge leden tot de gemeenschap der Gereformeerde kerken toegetreden, welke wèl zullen doen, indien ze zich dit werk aanschaffen, waarin verreweg de meeste predikanten onzer kerken hunne bijdragen leveren.

Eiken

Donderdag verschijnt

een nummer,

inhoudende

eene leerrede,

groot 16 h, 20»

pagina's compres gedrukt.

Men verbindt zich voor een geheelen jaargang a ƒ 3.90, of 7I/2 Cent per nummer.

Een

gedeelte van de opbrengst, ook van den vierden jaargang, wordt gestort in de kas

voor Predikantstraktementen onzer kerken.

Bij alle solide boekhandelaren is de inteekening opengesteld.

De uitgever,

Amsterdam,

Juni 1889.

J. A. WORMSER.

GEDRUKT TER KON. NED. STOOMDRUKKERIJ, WARMOESSTIAAT 106 AMSTERDAM.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1889

De Heraut | 2 Pagina's

UIT DE DIEPTE.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1889

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken