Bekijk het origineel

A. KUYPER

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

A. KUYPER

2 minuten leestijd

Uitgaven van J. A. WÖSMSES, te Amsterta.

WERKEN van Dr. A. KUY!

Het lerk van den Heiligen Geest.

Deel I. Voop de kerk in haap geheel. Deel II en III. VOOP de enkele pepsonen. In fraaien stempelband f 8.90; ingen. f7.50; Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.

Dagen van Goede Boodschap.

I. In den Kerstnacht. II. De Paaschmorgen. III. Op den Pinksterdag. IV. Oud- en Nieuwjaar.

Prijs van de geheele serie in vier fraaie stempelbanden f 5.60| in vier deelen ingenaaid f 3.60. Elk deel is op zichzelf compleet en verkrijgbaar, geb. k f 1.75 ing. k f 1.20.

Gomer voor den Sabbath.

Mediiatiën oifer en voor den Sabbsih.

In stempelband I 2.40; ingenaaid ï 1.30.

rasiaat m ii Saiaili.

HistorisGhe dogmatische -studie.

Prijs f f.80. Gebonden f 2.10.

Voor eeri Distel eei] II]irt.

Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en bet

toegaan tot het Heilig Avondmaal.

ingenaaid f 1.80. In stempelband f 2.30.

Be Yleeseiiwordiog des Woopds.

Prijs f 1.90. Gebonden f 2.40.

Tractaat

van de Reformatie

der Kerken.

Aan de zonen der Reformatie hier te lande aangeboden op Luthers vierde eeuwfeest. Prijs f 3.BO.

De twaalf Patnarcheo.

Bijbelsche SCapakSeps^udiën. Prijs net ingebonden * S.—, ingenaaid f 0.75.

De drie Formuiieren van Eenigheid,

voor kerkelijk en huiselijk gebruik., benevens het Kopi begrip dep Chpistelijke Religie, uitgegeven door de Predikanten C. A. RENIER en B. VAN SCHELVEN. Nege7ide Vijfduizend Prijs gecartonneerd f 0.40, 25 ex. f 9.50, 50 ex. f 18.—. In rood linnen stempelband f 0.90.

Dezelfde uitgave met wit papier voor handteekeningen f 1.25.

Calvinisme en Revisie.

(Eerst verschenen in The Presbyterian and Reformed Review, Juli 1S91).

Prijs f 0.50.

SCOLASTSCA.

Het geheim van echte studie, 2de druk. Prijs f 0.40.

„is er aan de publieke Universiteit \m anient ploats voor eene Faculteit der Theologie? "

REFERAAT voor de meering, gehouden ter gelegenheid van de riende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.

: E^xm £ o.eo.

„Ston door recht verlost."

TIJDREDE. Prijs f 0.50.

^weeérlei ^abeiianb.

Prijs f 0.50.

Het Sociale Vraagstuk

en de

Christelijke Ifteïigie.

REDE ter opening van het SOCIAAL CONGRES, den 9dea Ifovember 1881. r^jrijs f 1.—.

Handenarbeid.

Overdruk (ter verspreiding) uit »De Standaard". Prijs f 0.15, 25 at. f 3.—, 50 ex. f 5.—, 100 ex. f 8.—^.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's

A. KUYPER

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken