Bekijk het origineel

J. A. WORMSER

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

J. A. WORMSER

2 minuten leestijd

uitgaven van J. A. WORMSER, te Amsterdam.

WERKEN van Dr. A. KUYPER.

Het werk van den Heiligen Geest.

Deel I. Voor de kerk in haar geheel. Deel II en III. Voor de enkeBe personen.

In fraaien stempelband f 8.90; ingen. f 7.50;

Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.

Gomer voor den Sabbath.

Mediiatiën over en voor den Sabbath.

In stempelband f S.40; ingenaaid f 1.90.

Trictaat m iu Silii.

Historische dogmatische studie.

Prijs f 1.60. Gebonden f 2.10.

Yoor eei] Distel eei^IlQH

Geestelijke overdenkingen bij den. Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en liet

toegaan tot het Heilig Avondmaal.

Ingenaaid f 1.80. In stempelband f 2.30.

8e druk

(Volksuitgave.)

f 0.60 } 25 Ex. / 12.50 5 50 Ex. ƒ 22.50.

De Vleeseliwopding des Woopds.

Prijs ï' I.SO. Gebonden f 2.40.

Tractaat

Kff/7 de Reformatie

der Kerken.

Aan de zonen der Reforinatie hier te lande aangeboden op Luthers vierde eeuwfeest.

rrijs f S.& 0.

Het Sociale Mraagstuk

en de

€liristelijke Kellgie.

BEDS ter opening van het SOCIAAL C O K G B £} S, den 8den November 1891. F»rijs f 1.—.

De drie Formulieren van Eenigheid,

voor kerkelijk en huiselijk gebruik., benevens het Kort begrip der Christeii^e Religie, uitgegeven door de Predikanten C. A. RENIER en B, VAN SCHELVEN. Negende Vijfduizend. Prijs gecartonneerd ff 0.40| 25 ex. ff 9.50| 50 ex. ff 18.—• In rood linnen stempelband ff 0.90.

Dezelfde uitgave met wit papier voor handteekeningen ff 1.25.

Calvinisme en Bovisie.

(Eerst versohenen in The Presbyterian and Beformed Review, Juli 1891).

Prijs f 0.50.

SCOLASTICA.

Het geheim van echte studie, 2de druk. Prijj ff 0.40.

„Is er aan da publieke Universiteit ten onzent plaats voor eene Faculteit der Theologie? "

REFERAAT voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag. JPrijs f 0.60.

„Sion dpor recht verlost."

TIJDREDE. Prijs * 0.50.

tTweeétlei IDabetlanb»

Prijs ff 0.50.

De twaalf Patriarchen.

Bijbelsche Karakterstudiën. Prijs net ingebonden ff 1.—, ingenaaid * 0.75.

Handenarbeid.

•Overdruk fier verspreiding) nit »De Standaard". Prijs ff 0.15, 25 exv f 3.—, 50 ex.

ff 5.—I

100 ö£. ff 8.—•

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

J. A. WORMSER

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken