Bekijk het origineel

Dr. A. KUYPER.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dr. A. KUYPER.

2 minuten leestijd

yOLKSUITGAV

VAN DE

VAN

Dr. A. KUYPER.

.... , . —• _—, • 11^—^w •—•—

Sedert verscheidene jaren zijn vele van de Stichtelijke Weriten van Dr, A. KUYPER uitverkocht. De oplagen van »Uit het Woord" en > Honig uit den Rotssteen", ofschoon niet onaanzienlijk, bleken te klein te zijn. De exemplaren zitten in vaste handen, eu slechts zelden gelukt het op verkoopingen tegen hooge prijzen enkele deelen daarvan machtig te worden.

Dit heeft geleid tot het plan om tot een zeei* goedkoope uitgave van Dr. KUYPER's werken over te gaan. Ze zal tot bijzonder lagen prijs in afleveringen verschijnen, zoodat allen, ook de minder bemiddelden, onder welken de geliefde auteur zooveel trouwe lezers en lezeressen telt, thans in het bezit zijner Stichtelijke werken kunnen komen.

In den loop van I89S zullen het licht zien:

Ie. HONIG UIT DEN ROTSSTEEN. Deel I.

2e. UIT HET WOORD, Serie /. Deelen I en II.

3e. ¥00R EEN DISTEL EEN MIRTH.

Die vier werken zullen gezamenlijk ongeveer 70 vel druks van 16 pagina's (dus ruim iioo bladzijden) beslaan. Deze zeventig vel druks zullen verschijnen in afleveringen van 4 vel, welke 17 a 18 afleveringen in den loop van .1896 het licht zullen zien tegen zeven en een halve Cent per vel. De geheele serie van 1896 zal dus ƒ 5.25 part. prijs kosten. Zooveel mogelijk zal elke veertien dagen een aflevering verzonden worden, zóó dat de eerste aflevering in Februari 1896, de laatste den isden October 1896 verschijnt. Daarna zullen ook de deelen elk afzonderlijk verkrijgbaar worden gesteld, maar tot verhoogden prijs.

Tijdig zullen eenvoudige, smaakvolle banden voor elk der deelen goedkoop verkrijgbaar gesteld worden.

Men haaste zich met de inteekening, daar het moeilijk valt tijdens het verschijnen van de Serie de oplage te vergrooten.

AMSTEKDAM, Februari 1896.

De Uitgever.,

J. A. W O H Rfi S E R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Dr. A. KUYPER.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken