Bekijk het origineel

Gereformeerd Gymnasium

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerd Gymnasium

6 minuten leestijd

\mm\i ümasim

Sedert de laatste opgaaf ontving het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam het volgende aan jaarlijksche bijdragen en giften voor ééns:

Raaitisdonkvcer, I. D. ƒ 5; Mej. A. M. E./1; Wed. A. V. D. ƒ I. '8 Herfogenbosch, Ds. I. M. M. ƒ 1; P. G. V. B. ƒ I; Wed. G. v. d. B. ƒ 1.50. Besoyen, H. B. ƒ i. Aimkerk, Ds. J. A. G. ƒ 2.50; A. de B. / 0.50; H. D. ƒ 2.50; Ds. A. B. ƒ 1.50. I^ieuwendij!{, P. W. ƒ i. Tiel, J. v. d. W. ƒ I. Rossum, H. P. d. V. ƒ 5; H. d. V. ƒ 5. DeJwijnen, B. v. B. / 10. Haaffon, J. v. W. Mz. / 2.50; Mej. C. V. V. ƒ i; P. S. v. W. ƒ 5. Werkendam, L W. d. V./i; H. v. D. ƒ 0.50; L. B. ƒ I; Wed. K. ƒ 5; J. G. J. ƒ 3; H. G. ƒ 2; Ds. H. T. ƒ 2. Geidermalsen, J. M. F. ƒ i; H. v. W. ƒ i; Dr. H. ƒ 10. Gorinchem, J. d.V. ƒ i; Wed. P. ƒ 2.50. Leerbro8l< , P. B. ƒ 1.50. Leerdam, C. d. V. ƒ 1.50; C. v. d. Z. jr. f i; Asperen, F. d. J. ƒ 2; P. d.K. ƒ i: fam. v.H. ƒ 2; den Haag, W. L. F. D. v. T. f 2. Haariem, P. T. f\. Andijii, Jb. P. Pz. /i; J.T. Wz. ƒ i; J. S./2; Ds. J. v. d. S. ƒ 2.50. üledembük, A. T. v. W. ƒ i; Mej. N. ƒ i. Enkhuizen, H. v. d. B. ƒ i. Kaarlemmermeer, G. B. 't H. ƒ 5; P- B. ƒ i. Nieuwer-Amstei, B. K. ƒ 10; H. V. ƒ 2.50; L. v. L. ƒ 2. Naarden, C. H. S. ƒ i; N. O. ƒ i. Witmarsum, S. Y.J. ƒ i; J. M. ƒ i. Idsegahuizen, L.J. Y. ƒ 2.50. Schettens, B.T. R./2.50; P. G. R. ƒ i; J. B.J./5; Ds.C.H./i.so; D.S./2.Won8, A.Y./2; J. T. W./ 2.50. Maklium, W. P. V. ƒ i; S.G. /•i; F.B. f 2.50; A. M. S. ƒ i; Ds. R.K.B./s; R.D.H. ƒ 2.50. Schoonhoven, E. N. ƒ i; C. M. Pz./i; A. T. Jr. / i; J. W. V. f 2.50; C. d.W./i. Zetten, Ds. W. F. A. W. 72.50. Waarder, PL B./i.Reeuwijl< , W. B. ƒ 1.50; L.v.D./2; Mej. A.S./o.so; J. T. ƒ i; A. H. Gz. ƒ 1.50; J. v. d.H. Pz./i. Waddingsveen, G. J. S. ƒ i; H.J./•2.50. Zevenhoven, J. O. ƒ 2; M. v.d.B./i; T.v.L.Pz./2.5o; H.J. V. d. B. ƒ 2. Zwammerdam, P. v. d. K./i.5o; M, V. M. ƒ 2.50. Aariandcrveen, A. W. ƒ i; J. v. d. B. ƒ 2; C. B. ƒ i; J. V. B.Jr./i; C. V. E. ƒ I. Nieuwveen, A. H. ƒ i; T. B. ƒ i; H. P. ƒ i; J.B./1. Oudshoorn, D. R. Cz. / i; C. J. v. G./i; A.M.D. ƒ 1.50; D. v. D./•i; C. H./1.50. Alfenaan den Rijn, G. V. D. ƒ s; N. S. ƒ 10; N. D. K.y 2.50 Wed. A. V. N. ƒ i; Wed. K. v. N. ƒ i; J. d. P./s. l«oor. drechf, W. T. ƒ 10; D. B. Az./2. Bodegraven, H.

B. ƒ 3; E. H./i; A.C.H./i; J.K./i.5o; GB. ƒ2.50; J. V. A. Jz. ƒ r; B.K./•2; A.G./i; J.S. ƒ 1. Assen, Ds. A. D. ƒ i; W. V./i; J. v.D. Wz. f i; S. S. PL/s; Wed.H.W./3.Gouda, C.B./i; A. V. ƒ 3; Mej. C. A. v.d.H./i; Geb.D./io; H. V. ƒ 2; E. J. W../ 2; P. V. d. E. ƒ 2. Oppenhuizen, F. F. J. ƒ 2.50. Tjamsweer, H. F. d. B./5.Bedum, J. Z. Pz./i; H.U./i; Wed.H.y 2.50; P.A. v.D. ƒ r. Middelstum, J. V./i. Groningen, P.J. A./2.50; W. B. ƒ i; P. S./ i; W. G. ƒ i.5o; M.P. M./1; A. B. / 5; W. d.B./i.5o; H.G./i; Wed.H.E. d. J. ƒ 2; H. B./i; E.H./2.5o; Wed.N./i; M. B. ƒ s; W. D. ƒ i; Ds. R. A.B. S./i; T. H./2. Driebergen, A. v. L. ƒ i. Zeist, S. J. V. ƒ 1; H. G. N. / 2.50; G. M. L. ƒ i; Dr. v. A. v. W./2.50. Rlijdrecht, Ds. J. K. ƒ 1.50. Uithoorn, Ds. G. j.v.L. ƒ 2; J. H. K. /'s. Ouderi< erk a. d. Amslel, J. R. ƒ 2.50; J. D. C./2.Am8te!veen, H.J. v.P./i; M.v.P./i; Wed. G. V. 't R. f 2; J.K./2; A.v.d.V./2; C. F. S. ƒ i; H. H. ƒ i; P.V./i; G.V./2.Ameide, H. en S. R.K./5; T.S.Tz./5.Nocrde!oos, A.K. ƒ i; J. D. Fz. ƒ 2.50. Amersfoort, A.V. ƒ I. Lexntond, J. V. M. ; i; H.v.T.Sz./i; G.d.H./i; A.d.H. ƒ 2. Vianen, P.A.B./2; B.D.J.G.Mz./-2; J.H.B. ƒ I. Hiiversum, J. K. f i; J.M. v. d.H. ƒ i; A.H. d. H. f i; J. A. B. /•2.50; J. G. D. ƒ 2; W. 'C. v. d. B. f I. Bunniic, D. G. M./i D.U. ƒ ï. Baarn, A.I, . V. ƒ i; Mej. H. L. P. / 2; J. R. ƒ i. Voorthuizen, Ds. J. E. V. ƒ 2.50; E. M. f i; Mej. S. V. V. ƒ I. Barneveld, H. B. / i; H. R. ƒ 2. lutfaas, A. H. ƒ 2.50. Vreeswijk, G. J. T. ƒ r; H. B. /• I; G. M. / I; R. B. /' i; A. v. 't H. f i; C. K. ƒ I. Alblasserdam, S. T. V. /^ i; H. 'j. 't B. ƒ I; C. V. d. H. Cz. / 2; P. G. P. ƒ I; P. H. J. ƒ 5; H. J. ƒ 2.50. Papekop, A. v. W. ƒ I; A. B. / 1; A. v. B. ƒ 2.50; J. Z. ƒ 2. Benschop, P. V. ƒ i; J. v. O. ƒ 0.50; A. L. ƒ 2.50. Lopik, W. A. d. H. / I. Nieuw Lekkerland, Ds. P. V. S. ƒ r; J. d. IL Dz. ƒ i; J. P. ƒ 5; A. d. B. ƒ I; K. S. ƒ I; k. d. L. Sr. ƒ 1.50; G. D. / 0.50; P. H. ƒ I; A. d. L. Jr. ƒ 0.50. Pernis, A. B. ƒ 2.50. Oudewetering, Wed. B. ƒ I. Heinenoord, Ds. R. H. ƒ 2.50. Nieuwkoop, J. V. ƒ I. Woerden, G. J. S. ƒ 2.50; Ds. J. W.

G. ƒ I. Oudewater, A. v. W. ƒ i; A. J. ƒ 2; A. F. D. ƒ 2.50; D. B. ƒ I.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerd Gymnasium

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken