Bekijk het origineel

OPROEPING STAATS-GYMNSIUM PRETORIA.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OPROEPING STAATS-GYMNSIUM PRETORIA.

1 minuut leestijd

Mits dezen geschiedt oproeping van applicantea voor de betrekking van:

a.) Docent iu de Elassieke Talen, h) Docent in de Nedeiiandsclie Taal- en Letterkunde, c) Docent in de Wis- en Natuurkunde,

aan het Staats-Gymnasium te Pretoria.

Bij de applicatie moeten overgelegd worden:

1°. Bewijs van Lidmaatschap eener Protestantsch Christelijke Kerk.

2". Verklaring van bereidheid om onderwijs te geven overeenkomstig den

eisch en de bedoeling van art, i3 en 2« en ^ (iste lid) van Wet N", 8,

1892 (op grond van art, 4 van Wet N", 8, 1893).

3*, Bewijs van voldoende kennis der officieele Landstaal,

4", Bewijs van behoorlijk voltooide Academische studie.

S". Bewijs van goed zedelijk gedrag.

Salaris minstens £ 7*00 per jaar.

Reiskosten worden billijk vergoed.

Appltcatiën met de vereischte stukken moeten ingezonden worden bij het Departement

van Onderwijs te Pretoria ea daartoe vóór 9 October 1896 worden bezorgd op het

Consulaat-Generaal der Zuid-Afrikaansche Republiek te Amsterdam, Doelenstraat N". 8.

nr. JSr. MA.JSS-VEILT,

Superintendent van Ondepwijsi

PRETORIA,

Departement van Onderwijs.

Augustus 1896.

Voopzittep van het Curatopium van het

Staats> Gymnasimm te Pretoria.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

OPROEPING STAATS-GYMNSIUM PRETORIA.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken