Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

2 minuten leestijd

Vnje Universiteit.

De heropening der lessen heeft 1.1. Dinsdag plaats gehad. De pro-rector (d. w, z, de Rector van het vorige academiejaar), Prof, Fabius, heeft bij die gelegenheid eene rede gehouden, getiteld: s Gereformeerde beginselen", welke met de grootste aandacht werd aangehoord, waarop zij ook aanspraak maken mocht. Met diepen ernst werden de toehoorders daarin gewezen op de heerlijkheid van het beginsel, dat zijn uitgangspunt vindt in Gods Woord en zijn doel in de verheerlijking van den Drieëenigen Verbondsgod op elk gebied des levens; maar ook den hoogen eisch stelt, dat er volkomen harmonie zij tusschen wat beleden en beleefd wordt, Hoe hooger en heiliger het beginsel, dat men geroepen wordt te belijden en ingang te doen vinden; hoe klaarder het inzicht in de verborgenheden des Heeren, welke Zijne vrije genade schenken wil — des te oprechter moet de begeerte en des te vuriger moet de bede zijn, dat ook het geheele hart gezet zij op de wegen Gods.

Prof. Fabius heeft zeker zeer velen aan zich verplicht, door deze schoone rede door den druk verkrijgbaar te stellen. • Ik raad al de vrienden der Vrije Universiteit aan, zich een exemplaar daarvan aan te schaffen en haar ook anderen ter lezing aan te bieden. Uitgegeven door de firma D, Donner te Leiden, is zij bij alle boekhandelaren te ontbieden.

Dezer dagen heeft met goed gevolg het doctoraal examen in de Godgeleerdheid afgelegd de heer W. A. van Es, van Rotterdam, De Heere, die hem tot hiertoe kennelijk bekwaam maakte, ter bereiking van zijn doel, zij verder hem ten goede nabij en bereide zich ook uit dezen jongen man een vat ter eere, tot grootmaking Zijns Naams. W, HOVY,

In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën:

Door den heer T. Visscher te Vroomshoop / 8; van Ds, J, K. te M. ƒ i,

Aan Schenkingen Gevonden in de Collecte Ger, Kerk te Amsterdam B ƒ a.só; van Mej. E. V. D. B. ƒ 5.

Aan Collecten: (voor de Theol. Fac.) Van de Geref. Kerk te Amsterdam A (halve Coll.) ƒ 81, 38.

Voor de Medische Faculteit: Door den heer J, H, SlothouberteZetten/2. Voor de Bibliotheek: Van den schrijver: Gereformeerde Beginselen, Toespraak door Mr. D. P. D. Fabius.

Van het Britsch en Buitenl. Bijbelgenootschap: The 92th Report, 1896,

Hilversum, --

S. J. SEEFAT, Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken