Bekijk het origineel

Dr. Acquoy.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dr. Acquoy.

2 minuten leestijd

Ook in ons blad mag een woord van dankbare herinnering worden gewijd aan de nagedachtenis van wijlen den hoogleeraar in de kerkgeschiedenis te Leiden, Dr. Acquoy.

Zijn beteekenis voor het Calvinisme is, dat onder zijn inspiratie de Calvinistische periode voor' on^e vaderlandsche kerkgeschiedenis in haar eere hersteld werd.

De hoogleeraar Kist had voor die schoone periode van ons kerkelijk leven oog noch oor noch hart.

Zijn opvolger Rauwenhoff was meer wijsgeer dan histbricus en kon in het verleden onzer vaderlandsche kerk van voor drie eeuwen niet inleven.

Beets heeft te Utrecht, zoomin als zijn voorganger Ter Haar, aan het onderzoek dezer periode zijn krachten gewijd.

En Moll te Amsterdam, wiens dankbare leerling Acquoy was, was te zeer verdiept in de studie der Middeleeuwen om de Reformatie recht te doen wedervaren.

Eerst Acquoy was het, die den historischen zin van zijn leermeester uit de Middeleeuwen naar het tijdperk onzer Reformatie overbracht, geheel in aansluiting aan Scholten, trouw blijvende aan de Leidsche traditie, die zich steeds in het Reformatorisch tijdperk bewoog.

Alleen Acquoy had dit boven Scholten voor, dat hij niet het Reformatorisch tuighuis leegplunderde om de orthodoxie te bestrijden, en haar gcdachtenwereld in zijn eigen wijsgeerig harnas te steken, maar dat hij, met een onpartijdigheid die boven onzen lof is, er naar streefde om dit schoone tijdperk van ons kerkelijk verleden in zijn beste mannen te laten uitkomen, gelijk het geweest was.

Hieraan danken we dan ook heel de reeks van biographieën van Gereformeerde voorgangers en tolken, die achtereenvolgens onder zijn inspiratie het licht zagen.

Biographieën die ö«.f natuurlijk niet geheel voldoen, omdat de strijd voor de waarheid, die voor alle deze mannen levensdoel was, er niet altijd in tot zijn recht komt.

Maar biographieën die dan toch de verdienste hebben, dat ze in kringen die van het Calvinisme geheel vervreemd waren, weer eerbied voor ons Calvinistisch verleden hebben ingeboezemd.

Deswege blijven we ook ons in onze kringen Dr. Acquoy met dankbaarheid gedenken.

Zonder het te willen of te bedoelen, heeft hij ons in de hand gewerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Dr. Acquoy.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken