Bekijk het origineel

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerd Gymnasium,

9 minuten leestijd

(jerafomeerfl dpasinm,

te

-A^msterdam..

Sedert de vorige opgave ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs te Amsterdam het volgende aan giften en jaarlij ksche bijdragen:

Ede: Mej. M. H. C. / 2, P. v. R. ƒ i, G. J. C. C. ƒ 2.50. Tholen: C. K. B. ƒ 1, M. v. O. /i, A. V./i.IJsselmonde: G.S./i, Ds. R. S. ƒ I. Middelharnis: A. D. ƒ0.50, A. V. DAz. ƒ I, H. S. Jz. / I, L. G. / I, L. K./i, W. F. ƒ 1.50, A. K. Kz. ƒ 1, C. B. ƒ I. Hillegersberg: G. K. S. Sr./i.Delft: C.D.v.E./i.so, Ds. C. W. J. V. L. / 2, A. J. H. ƒ 1.50, J.K. ƒ 2, S. E. ƒ I, S. J. V. K. / I, K. M. V. d. B. ƒ r, M. G. J. F./i.Kralingen: G.J.v. L./i, Mej. M. V. H. ƒ 2.50, F. P. B. ƒ 2, J. M. V./s. Delfshaven: Ds. C. J. v. E. / i. Randwijk: J. V. d. W. ƒ I. Rotterdam: R. D. / 2.50, J. W. V. D. / I, A. d. J. / I, N. V.'tH./i, Ds. K. ƒ 2, W. H. F. V. E. ƒ 2.50, H. W. H. K./i, R. J. F. J. H. N. ƒ 1.50, W. V. ƒ I, J. W./1, H. G. K. ƒ I, P. G./i, S. G./i, M.H./i.5o, J. J. V. M. / I, R. D. K. ƒ I, P.B./i, Mej.J. d. S. ƒ I. Zwartsluis: W. B. ƒ 1, J. S. ƒ i, J. H. Jz. / 2.50, G. K. ƒ 0.50, Wed. G. v. d. V. ƒ 2.50, H. d. G. ƒ I, H. H. Hz./1.50, H. H. Jz. / 1.50. Warnsveld: H. J. J. ƒ 2.50. Velp: H. E. ƒ I. Arnhem: J. M. S./i, Wed. V. S. ƒ I. Oosterbeek: J. P. A. gr. v. L. S. ƒ 2.50. Heteren: J. H. v. L. ƒ 2.50. Eist: Mej.

A. C. ƒ 2.50, J. M. ƒ I. Beerde: H.v. A./i. Amsterdam : J. S. ƒ 100, E. J. i, Mej. W. M. G. / 0.62I/2, B. J. V. M. / I, A. J. B. / I, P. V. D. ƒ I, D. J. S. ƒ 5, W. F. B. Jr. ƒ 2.50, W. H. ƒ 2.50, J. B. ƒ 2.50, Wed. C. L. / i, H. J. F. ƒ 10, G. C. H. ƒ 10, K. S. / I, P. L. Wz. / 2.50, J. F. ƒ I, W. J. V. / I. Lemmer: G. IJ. N. ƒ I. Maassluis: Dr. P. C. K. ƒ 2.50, A. M. / 2, H. V. R. Mz. ƒ I. Hillesluis: G. S. / 2, A. V. d. S. ƒ i. Charlois: B. V. Gz. / I, W. B. Jr. / 2.50, J. v. N. ƒ i. P. C. J. C. / I, A. M. Az. ƒ I, P. V. d. P. ƒ I, W. K. ƒ I. Overschie: Wed. R. ƒ 2, W. K. S. ƒ 2. Steenwijk: W. v. E. ƒ i. Nieuw Loosdrecht: G. S. ƒ 2, J. D. / 1.50. Katendrecht: W. H. / 0.50, W. J. B. / 1.50, A. S. ƒ I, D. V. /i. Schiedam: P.H./2.50, H. V. d. D. / s, C. d. H. / 0.50, J. B. ƒ I, N. V. d. V. /i, J.. V. K. / 2, H.v.E./i, J.H. ƒ 2.50, J. B. / 1.50, Mej. B. ƒ 2. Vlaardingen: P. E. Hz. ƒ 2.50, S. v. d. K. ƒ 2.50, G. V. d. K. / 2.50, J. S. / 2.50, J. H.Pz. ƒ i, Ds. F. D. ƒ I. Ouderkerk a./d. IJ.: M. v. D./i, W. K. Jz. / I, J. M. H. Az. / 5, Mej. B. A. H. / 5. Nieuwerkerk a./d. IJ. A. M. H./s, J. V. d. H. ƒ 1.50, Wed. A. H. ƒ 2.50, Tienhoven : H. E. ƒ 1.50. Harmeien: Ds. J. H. / I, J. V. ƒ I. Hengelo (O), : Ds. P. Z. ƒ 5. Oostburg: B. d. D. Bz. 72.50, J. C. / i. Mitwolda: R. T. Jr. / i, F. H./2.50. Assen: N. N. ƒ 2.50, J. S. ƒ I, G. K./0.50, B. B. ƒ 0.50, J. F. ƒ I. Smilde: J. F. / i, S. M./o.5o, W. W. I, T. W. I, H. G. d. V. ƒ 0.50. Hoogeveen: J. Z. Jz. / i, J. T. Hz. / i, Mej. A. B. ƒ 1.50, J. IJ. Hz. ƒ I, J. B. / I, G. B./i, H. M. / I, J. V. d. W. / 1, R. V. H. /5, Wed.J. F. Hz. / 1.50, J. B. Rz. / I. Blokzijl: T. W. / 0.50, A. F. / 0.50, W. S. ƒ 0.75, P.d.LJz.

/ 0.75, T. - K./i, J. W./o.5o, R.N./i, J.A, / I, C. N. ƒ I, P. B. Cz. ƒ 0.50, B. d. B./i. J. N. ƒ I. Dennenoord: A. B. ƒ 1. Meppel J. B. / I, H. H. G. ƒ o.75, J.M./r, E.T./i, J. V. d. B. ƒ I, Mej. Z. T. ƒ 0.50, Wed. T./0.50, G. S. ƒ 0.75, R- d. V./i, J. S./i, J.T./i,

J-

S.

./ 0.75, .-

B. t. B. ƒ 0.50, Wed. E.L./i, Ds. T.

N. / I, N. N. / 3, W. K./o.5o, Wed.J.S./i, C. J. V. D./2, 'H. T./5, H.K./i, RS./i. Hattem: D. B. ƒ 2.50, J. F. / i, A. W. ƒ i. Mevr. H. ƒ I, Jonkvr. v. W. ƒ 2, idem /5, P. J. bn. V. H. / 5. Oosterpolder: F. H. Jz./2. Finsterwolde: K. H. / 2. Putten : J.V. ƒ0.50, N. N. ƒ 0.50, D. V. E. ƒ I, L. V. E. ƒ i, E. V. d. Z. / I, Wed. J. S. ƒ I, G.v.dZ./i. / Kampen: Ds. J. B. / i, Mej. E. S. ƒ 0.50, C. ƒ W. ƒ I, J. C. F. / 0.50, F. R. / 0.50, L. V. ƒ I, Prof. L. L. ƒ 1.50, H. v. G. / i, H.J. V. ƒ0.50, P. Z. ƒ I, Mev. F./i, G. v.D.Wz./i, Mej. E. P. W. W. ƒ 2, H. v. W. / i, J. v. G. / 3, H. S. Pz. ƒ I, Prof. Dr. H. B. ƒ 2.50, A. S. Hz. / I, Ds. v. E. ƒ I, Ds. J. J. W. v. E.

2.50, A. V. d. W. / 2.50, Prof B. ƒ 2, Prof D. K. W. / I. Amersfoort: B. J. B. / i, M. b B. / 0.50, Geb. V. d. W. ƒ I, D. R. ƒ i, J. K. S W. ƒ I, C. P. / 10, Wed. J. K. / I, S. K./2, R. V. d. B. / I, E. V. S./i, C.H.v.B./o.5o, N

. S. / I, J. L. ƒ 2.50, H. K. ƒ 2.50. Hollandschveld: Ds. A. V. ƒ 2. Franeker: C.K.

I. Nijkerk: L. v. d. P. / i, Wed. F. v. d. B. I, Wed. D. V. / 2, Wed. v. d. B. / i, J. V.

/ I, H. L. ƒ I, J. L. ƒ 2, Ds. G. V./i, W. B. ƒ 0.50, Wed. A. V. W. /ji, D. v. R./0.50, R. V. A. f 0.50, R. V. A. / 1.50, R. B. / 0.50, J. V. E. f I, Wed. R. K. ƒ i, A. v. H. / i, W. E. d. B. ƒ I, H. ƒ 2, G. J. M. /i. Wed. v. H. ƒ I, L. V. H. ƒ 1, Wed. J. / I, A. v. B./0.50, Wed. F. A. S. ƒ 0.50, H. S. / 0.50, J. K. c. s. ƒ 2, G. V. D. /i, C. v.K./2.50, W. R./i, H. K. / I, H. P. B. / I, H. S. ƒ I, P. A. d. K. ƒ I. Waddingsveen: Ds. E. K. ƒ r.50, H. K. ƒ I, A. L. ƒ I, A. F./i.Reitsum: H. M./1. Epe: L. S. / 2.50, G. S. Lz. / i. Scherpenzeel: J. E. B. v. IJ. ƒ 10, Veenendaal: B. J. W. ƒ I, Jhr. Mr. L. H.J.M. v. A.v.W./a.so. Wed. B. B. V. L. / 1.50, Ds. W. d. H. ƒ 1.50, A. H. / 2, W. V. d. B. ƒ 1.50, D. C. S. ƒ I. Wassenaar: C. M.Jr./5, J.J.V./5.Voorst: Ds. J. H. F. G. ƒ 5. Aalten: D. G. J. L./2, F. H. S. / I. Winterswijk: A. K. G. Hz. ƒ 2.50, B. A. N./1. Zuidland: L. d. H. Mz. ƒ I, G. IJ. / I. Zutfen: Wed. W. J. ƒ 1.50. Middelburg: C.d. W./i, L. O./i. Schoondijke: Mej. I. C. v. B. ƒ 2.50, J. P. v. B ƒ 2.50. Raamsdonk: W. Z. ƒ i. Dirksland: J. R. Jzn./i, K. P. R. /i, Wed. L. K./2.S0. Sommelsdijk: M. D. ƒ i. Brielle: Ds. E. C. B. V. H. ƒ 1, D. H. ƒ I, L. H. Dz. ƒ i, P. J. J. G. / 2.50. Nieuw Hel voet: Ds. A. D. C. K. / I. Schoonhoven: Ds. M. K. ƒ i. Zierikzee : B. J. Kz. / 3, Colijnsplaat: M. N. ƒ i, J. S. ƒ 0.50. Wolfertsdijk : Wed. C. J. ƒ i, J. V. ƒ I. Bruinisse: Ds. A. v. B. ƒ 2, C. H. f 2. Nieuwdorp: L. M. ƒ i. Kruiningen: J. M./0.50. lerseke: J. L. ƒ 2.50, J. S. Jz./ 2.50, J. S. JZ./2.50, D. S. /i. Heinkenszand: J. S. ƒ I. Kapelle bij Goes: K. J. v. d. W. / 0.50. Capelle a. d. IJss. A. V. ƒ 10, J.M. H./2.50. Ouderkerk a. d. Amst. Ds. M. v. d. B. ƒ i. Heemstede: Mej.M. v. D./i, Mej. P. F./i, H. F. v.d.W./2.5o, Mej. A. & M.S./2.50, A.J.M, ƒ i. Rijswijk: H. K. / i, A. C. O. ƒ 2.50. Bloemendaal: H. V. R. Jr. ƒ 2.50. Overveen: J. K. ƒ I. Haarlem: D. v. d. E. ƒ 2.50, A.E./r, E. L. / 2.50, Mej. M.v. H./i, P. M./5, A. V. ƒ 0.50, J. T. Jr. ƒ I, S. P. R. ƒ 0.50, W. W. / 2.50, E. T. Jr. ƒ 2.50, Mej. M. E. S. ƒ i, J. W. M./1, A. V. V. ƒ 3, P. E./1. Voorburg: S.P. ƒ 2, P. d. W. / 2.50, W. V. d.B. Cz./i, W.v.

B. Az. ƒ 2.50, W. F. S./i, A.S.Wz./i, Wed. J. J. R. S. ƒ 0.50. Nieuwveen: A. v. R. ƒ i. Wageningen: Ds. A. v. S. ƒ 2.50, Ds. C. L. F. V. S. ƒ 2.50. Haarlemmermeer: G. W. f i.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken