Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

(Metverkortinguit het Kerkbladvam^ Fehr. 1898.J F

Vergadering der Classis Apeldoorn, gehouden te Apeldoorn op 9 Febr. R w

Het moderamen bestaat uit Ds. Van Schelven praeses, Ds. Moet assessor en Ds. Koffijberg scriba. a a

De notulen worden gelezen en met eene enkele aanvulling door de kerk van Apeldoorn, goedgekeurd en geteekend. k w h

De uitkomst van de rondvraag volgens Art. 41, is bevredigend en sommige kerken bekomen antwoord op de door haar gedane vragen. e e z

Een schrijven van de Classis Zwolle wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen. v p

Door den voorzitter wordt naar aanleiding van een ingekom.en schrijven van Ds. J. H. Houtzagers, in gevoelvolle woorden, de Classis herinnerd aan het ontslapen van br. T. Bakker Ouderling der Gereform. kerk van Kootwijk en Hoofdonderwijzer aan de School met den Bijbel te Kootwijkerbroek. De laatste vergadering in Nov. '97 was deze broeder nog in ons midden en thans heeft de Heere hem op nog jongen leeftijd tot diepe smart zijner weduwe en kindertjes maar ook tot groot verlies van kerk en school van ons genomen. Dit is ons echter tot troost, hij ging heen in vrede. o t d P z u s a p g F s

Komt hierna in behandeling punt 5 der agenda, 4 waarover de kerk van Voorthuizen nadere toe­ g lichting geeft en de vergadering het besluit g neemt, om de kerk van V. te verzoeken, de e.k. Classis D. V. nader te willen omschrijven: w de beteekenis en uitvoering der instructie door kerkelijke vergaderingen aan hare deputaten verstrekt, daar zulks toch van groot belang kan zijn. r

De consulent van de kerk van Epe, Ds. Moet brengt rapport uit over den toestand van den arbeid door ZEw. aldaar verricht voornamelijk inzake de eventueele beroeping van een dienaar des Woords; met het oog op de vele hulp, •welke bereids de Classis Apeldoorn heeft te verleenen, besluit dé vergadering na het besprokene over deze zaak te hebben gehoord, met meerderheid van stemmen, hierop niet verder te kunnen ingaan; doch wordt de kerk van Epe sterk aangeraden, zoo veel haar mogelijk is, geregelde bediening des Woords te houden en andermaal te beproeven, wat in eigen kring nog zou gedaan kunnen worden. l d g g e g h h b l g

Nadat nog enkele zaken werden afgedaan, besluit de Classis hare e.k. vergadering D. V. te doen plaats hebben op Woensdag 11 Mei a.s. te Apeldoorn en zal de kerk van Apeldoorn A en B haar samenroepen. h

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken