Bekijk het origineel

Vereeniging voor Hooger onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vereeniging voor Hooger onderwijs

2 minuten leestijd

OP OEIIEF

']E1)E^ GllONBSLAG,

VOOR DE

AchttieiideJaarüJksche Samenkomst

te houden te Zivolle, op 6 en 7 Jtili 189S.

-^a^-

• i^g^„..

I.

Op Woensdag 6 Juli, des avonds te 7 ure, zal een URE DES GEBEDS worden gehouden in de Plantagekerk, , waarin als Voorganger zal optreden Professor P. BIESTERVELD van Kampen.

II.

Op Donderdag 7 Juli daaraanvolgende, zal de ALGEMEENE VERGADERING gehouden worden, van des morgens precies te 9 ure tot des namiddags te i ure, in de ISuiiensocieteit bij het Station.

De leiding van deze Vergadering, alsook van de Meeting, is door opgedragen aan Professor Dr. H. BAVINCK.

H.H. Directeuren

III.

Op Donderdag 7 Juli, des namiddags te twee ure, zal een OPENBARE MEETING, met debat, worden gehouden in de Buitcnsocieteit.

De Vrije Universiteit en ons volRshestaan".

In te leiden door den Hooglceraar Dr. W. GEESINK.

Voor entree betaalt men / 0.25; doch Leden en Contribuanten hebben gratis

toegang.

Op Donderdag 7 Juli, des namiddags te vijf ure. Gemeenschappelijke Maaltijd, in het Lokaal aan het Katerveer.

Na afloop van de Vergadering zijn er tramwagens beschikbaar, die de deelnemers aan den maaltijd gratis naar Katerveer vervoeren.

Eveneens is door de Regclings-commissie zorg gedragen, dat er van Katerveer tramrijtuigen vertrekken, die vóór het vertrek van trein 8.24 te Zwolle aankomen.

Aan H.H. Leden of Begunstigers, die aan den maaltijd wenschcn deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht, hiervan vóór 5 Juli kennis te geven aan den heer W. JANSEN, ter Pelkwijkpark 205, te Zzuollc.

Ook zal de Regelings-commissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs van ƒ 2.—, / 1.75, ƒ 1.50, en zorg dragen dat er 's avonds (6 Juli) na den bidstond in het gebouw van de Buitensocieteit, een zaal beschikbaar is, waar de Leden en Begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samen zijn.

Tot deze samenkomst worden alle Leden en Begunstigers vriendelijk uitgcnoodigd.

Zij, die tot de Vereeniging als Leden of Begunstigers wenschcn toe te treden, kunnen hiervan aangifte doen aan het lokaal, vóór den aanvang der Vergadering.

De

Regclings-commissie:

J. VAN ALPHEN, Prov. Secretaris, Eercvoorzitter. Ds. C. W. E. PLOOS VAN AMSTEL, Voorzitter. W. L. VAN DER VEGTE, Secretaris. Ds. J. HESSELS. L. C. CNOPIUS, te Ittersum.

P. J. Banm VAN HEEMSTRA, te Hattem. Mr. H. VAN DER VEGTE. H. BOTTERWEG. W. JANSEN. H. TULP. P. VAN GELDEREN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Vereeniging voor Hooger onderwijs

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken