Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

2 minuten leestijd

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Schipluiden, 5 Juli 1898. WelEerw. HoogGel.Heer!

Mag ik, naar aanleiding van uw artikel „Ure des Gebeds" in het laatste Heraut-nmamer, u even mededeelen, dat de Alg. Syn. Comm. der Herv. kerk eene uitnoodiging voor de Geref. kerken tot het houden van een biduur op 31 Aug. a. s. ook gezonden heeft (onder dagteekening van 24 Maart 1898), aan de Classe 's Gravenhage ? Blijkens de titulatuur in het adres, verkeerde de Syn. Comm. in de meening, dat deze Classe door de Geref. kerken tot het uitschrijven van een bededag gedeputeerd was.

Bedoeld mandaat, door de Syn. van Dordt '93 gegeven (Acta art. 222), was echter te Middelburg niet vernieuwd, en dus kon de Classe tot het uitschrijven van een biduur niet overgaan.

Wel werd op de vergadering van 14 Juni 1.1., naar aanleiding van een mede ingekomen voorstel van eene der kerken, besloten, dat in de kerken der Classe op 31 Aug. a. s. een biduur gehouden zou worden. En ook dat dit besluit zou worden gepubliceerd, met toevoeging van den wensch, dat door alle Geref. kerken in Nederland tot het houden van zulk een biduur mocht besloten worden. Tot deze publicatie werd besloten, omdat ook uit Geref. kerken het verzoek tot de Classe was gekomen een biduur uit te schrijven.

Beleefdheidshalve is aan de Syn. Comm. der Herv. kerk van de voorgenomen publicatie bericht gezonden, onder mededeeling, dat de Classe tot het uitschrijven van een biduur niet gedeputeerd was.

Met hoogachting.

Uw dv. dn. en br.,

G. ELSHOITT,

Actuarius der Classe Den Haag.

[Hiermee vervalt natuurlijk onze klacht. Tot dusver echter was dit feit niet publiek gemaakt. RED.1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken