Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

3 minuten leestijd

Matigheidsschoiiisjbitrgen eti waaiers i? i de kerk.

In N.-.'Vmerika heeft men in groote steden als New-York, Philadelphia, Boslon, matigheidsschouwburgen gebouv/d, op initiatief van zekeren heer Keith.

De plaatsen in deze schouwburgen zijn betrekkelijk niet duur; zij varieeren van 25 Amerikaansche centen tot een dollar of ƒ 2.50. De voorstellingen duren bijna twaalf uren; van twaalf ure in den middag, tot elf ure des avonds. In dien tijd worder^ dramatische voordrachten gehouden, liederen gezongen, acrobatische toeren gedaan, verzen gereciteerd enz. enz., terwijl alles 200 is ingericht en de stukken zoo zijn gekozen, dat het zedelijk of godsdienstig gevoel vasi niemand wordt geschokt. Er mag niet geroakt worden, natuurlijk worden er geen alcoholische dranken verkocht, maar ook andere dranken zijn er niet te verkrijgen. IJswater wordt nu en dan gratis rondgediend.

De schrijver die deze dingen aan een Engelsch blad mededeelt, voegt er den wensch aan toe, dat ook in Engeland zulke matigheidsschouwburgen zullen verrijzen.

Voor Nederland wenschen wij dergelijke inrichtingen niet, evenmin als wij er ons in zouden verheugen als men ze in Engeland bouwde. De Calvinist breekt principieel met de zonde en de wereld, en dat de schouwburg een instrument van de wereld is, kan moeilijk geloochend worden.

Dezelfde schrijver, een predikant, verklaart & a.t. het hem niet mogelijk is om in N.-Amerika voor een tamelijk groote schare te prediken, van wege het gebruik van waaiers in de kerk. Men ziet dan honderde waaiers voor zich, die gedurig in beweging zijn, zoodat de prediker er aan gewend moet zijn, wil hij zijn aandacht bij het woord, dat hij brengt, houden. Dat men hierin in Amerika niets ziet, bewijst het feit, dat men op den predikstoel of het platvorm bestemd voor den predikant niet alleen een glas v.fater, maar ook een waaier plaatst, opdat ook de voorganger onder het spreken zich zou kunnen verkoelen.

De Amerikanen schijnen slecht tegen v/armte in de kerk te kunnen, althans een reiziger deelt mede dat hij gedurende de laatste zomermaanden in New-York vertoevende en aldaar op den dag des Heeren een Vrije Congregationalistischen kerk willende bezoeken, haast daarin niet kon slagen.

omdat in bijna alle kerken, die hij bezocht geen dienst gehouden werd. Zeker neemt de gemeente als de Leeraar vacantie heeft, ook vacantie. Geen bewijs van honger naar het woord des Heeren.

De Signal meldt dat de protokollen der theologische faculteit van Parijs, de Sorbonne, over de jaren 1506 en 1533 teruggevonden zijn. Sedert Lodewijk XIV waren zij verdwenen, en, men weet niet hoe, in het huis archief van den hertog van La Tremoïlle geraakt.

De letterkundige Leopold Deslisle heeft in een bericht aan de Academie voor inscriptiën en fraaie letteren aangetoond, dat de gevonden stukken authentiek zijn. Uit de protokollen blijkt hoe taai de tegenstand van de Sorbonne tegen de reformatie geweest is. Luther, Erasmus, Louis Berquin werden druk besproken; niet minder Hendrik VlII van Engeland. Van groot belang moeten de gevonden stukken zijn om te weten welke betrekkingen er hebben bestaan tusschen de Sorbonne en Francois \,

de moeder des Konings, Louise van Savoye en de zuster des Konings, Margaretha van Anjou, welke laatste reformatorisch gezind was. Het boek van de laatstgenoemde «spiegel van de zondige ziel» werd met censuur bedreigd. Dezelfde Margaretha van Anjou liet tot ergenis van de Sorbonne Gerard Roussel in de Louvre prediken.

Het is te wenschen dat de gevonden protokollen door den druk, of op andere wijze, voor geschiedvorschers toegankelijk worden gemaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken