Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

2 minuten leestijd

De Vrije kerk in het Zwitsersch kanton Woodtland zal weldra aan de vrouwenleden der gemeente stemrecht geven bij het benoemen van ouderlingen en diakenen en bij het beroepen van predikanten.

De Fransche Staatsraad heeft een rapport te onderzoeken, dat de strekking heeft om aan pastoors en aan kerkvoogdijen, aan predikanten en kerkeraden te verbieden aalmoezen te vergaderen voor de armen, onder voorwendsel dat de bureaux van weldadigheid alleen de bevoegdheid hebben om gaven en legaten te ontvangen ten bate van de behoeftigen. Den kerkvoogdijen is het reeds verboden om erfstellingen aan te nemen, als er nu nog bij komt dat pastoors en predikanten geen aalmoes meer mogen vragen voor armen en ellendigen, dan wordt de kerk des Heeren verhinderd hare roeping te volvoeren. In dit opzicht is het gelukkig dat het ministerie-Brisson gevallen is, hoezeer men het eeren moet, wijl het de herziening van het proces-Dreyfusz doorzette, en er zelfs zijn politiek leven aan waagde, omdat de houding van dat ministerie tegenover de «kerkfabrieken» of kerkvoogdijen eene zeer vijandige is. Ook daarom hebben de Ultramontanen er toe medegewerkt om Brisson te doen vallen.

Wederom hebben in Frankrijk een tweetal Roomsche priesters de kerk van Rome verlaten om zich te wenden tot het Protestantisme. Het zijn de heeren Claveau en Corby. De laatste is geplaatst in het huis dat te Courbevoir gesticht is tot herberging van gewezen Roomsche priesters, die niet weten waarheen zich te wenden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken