Bekijk het origineel

Staats-Gymnasium te Pretoria.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Staats-Gymnasium te Pretoria.

1 minuut leestijd

HERNIEUWDE OPROEPING

Staats-Gymnasium te Pretoria.

Mits dezen geschiedt oproeping van applicanten voor de betrekking van:

aan het Staats-Gymnasium te Pretoria.

Alleen applicanten van beslist Christelijke beginselen kunnen voor deze betrekking in aanmerking komen. Bij de applicatie moeten daarvan bewijzen overgelegd

worden met:

A.—bewijs van Lidmaatschap eener Protestantsche Christelijke Kerk,

B.—bewijs van behoorlijk voltooide academische studie (zoo mogelijk),

C.—bewijs van goed zedelijk gedrag,

D.—bewijs van voldoende kennis der officieele landstaal (Hollandsch).

E.—verklaring van bereidheid om desvereischt den eed van getrouwheid

aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek af te leggen.

Vast Salaris £ 800.— per jaar.

Reiskosten worden billijk

vergoed.

Applicatiën met de vereischte stukken moeten gericht zijn tot den

Superintendent

van Onderwijs te Pretoria en vóór den gden December 1898

bezorgd worden op het Consulaat-Generaal der Zuid-A.friJkaanscb.e

üepubliek te A.msterdam, Nioolaas 'WitsenRade JVo. 9.

AMSTERDAM, 24 November 1898.

ter

\mm\] M

Gevestigd te A9IST£RDA9I, Keizersgracht 929

aatschappeiyk Kapitaal: Elen J^üllioen OriildLen.

— - ^ — Commissarissen: Mr. TH. HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, H. W. VAN MARLE, Jhr. Mr

. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

21^' De Mlaatschappü sluit alle soorten verzekeringen Li^PITA4E< en lilJFREMTE tot elk bedrag.

l

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Staats-Gymnasium te Pretoria.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken