Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

3 minuten leestijd

Van de Ger. kerk te Muiderberg ƒ1.39; '*'^" idem te Weesp B ƒ4.05; van idem te Bussum (1/3 coll.) ƒ5.69; van idem te Nederhorst den Berg ƒI.37l/2; van idem te Watergraafsmeer ƒ 3.73V2; van idem te Naarden ƒ 4.36; van idem te Leeuwarden ƒ 32.37, van idem te St. Jacob ƒ2.20; van idem te Bergen ƒ2.75; van idem te Hallum ƒ 13.95; van idem te Britsum ƒ4.70; van idem te Stiens ƒ2.20; van idem te St. Anna Parochie ƒ7; van idem te . Lemmer ƒ 16.50; van idem te Joure ƒ 10.46; van idem te Lippenhuizen ƒ 2.06; van idem te Donkerbroek ƒ3.75; van idem te Heerenveen ƒ 13.84I/2; van idem te Idskenhuizen ƒ5. 82I/2; van idem te Wolvega ƒ5.56l/2; van idem te Echten ƒ 1.50; van idem te Oldeboorn ƒ4.87; van idem te Oosterlee ƒ6.81; van idem te Mildam ƒ2.66; van idem te Duurswoude ƒ 1.67I/2; van idem te Knijpe ƒ2.30; van idem te Terwispel ƒ 1.65I/3; van idem te Wapenvelde ƒ 1.75; . van idem te Heerjansdam ƒ3.50; van idem te Hilversum B ƒ 42.57I/3.

.

Vriie

In dank ontvangen;

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:

Door den heer B. de Die Bz. Oostburg ƒ9; van Pastor Kolfhaus ƒ2.50; door den heer W. Wolzak Gzn. te Alkmaar f 2; door den heei M. Vader Jr. te Vlissingen; door Ds. H. Kuijk te Putten ƒ17; door den heer A. P. J. Buijs te Oudewater uit Hoenkoop /8.so, uit Oudewater ƒ 19.50, uit Papekop ƒ 28.50, samen /56.50; door den heer H. v. d. Hoeven te Apeldoorn f 100.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit.)

Aan Schenkingen:

Door den heer H. Floor te Wons ƒ 2, 50; door de administratie van de Pleraut van P. de Jong te Sneek ƒ 5.90; van A. Rienstra te Whittinsville ƒ 1.31; van Wm. Visser ƒ i.o6; van Rev. G. D. de Jong te Grandhaven ƒ 1.31 samen ƒ 9.58; van den heer H. van der Linden te Amsterdam ƒ i; door Ds. B. van Schelven uit 's-Hertogenbosch ƒ 1.50; door Prof. Dr. A. Kuyper van Q. te Pr. ƒ 15; van P. S. te W. ƒ 2.50; door Ds. P. J. W. Klaarhamer Utrecht, van N. N. ƒ 2.

Voor de Medische Faculteit:

Door Mej. M. Miedema te Sneek, van de Halvestuiversvereen. ƒ 9.44.

Voor het Studiefonds:

Door Mej. M. Miedema te Sneek, van de Halvestuiversvereen. ƒ 9.43V2J door den heer G. F. Taats, namens den Raad der Geref kerk te Rotterdam B, van de Halvestuiversvereen. ƒ 150; door den heer K. Ie Cointre te Middelburg van de vereeniging Bidt en Werkt ƒ 80; door I)s. J. J. Berends te Maasland van de Halvestuiversvereeniging ƒ 42.

Voor de Bibliotheek:

Van den vertaler: Het eeuwig verbond der geloovigen steun in verdrukking, 2 predikatiën van Dr. John Owen. Uit het Engelsch door H. van Dijk Sr.

Van de Staatscommissie tot herziening van het Burgelijk Wetboek: Ontwerp tot herziening van het B. W. 2 e boek, met Toelichting.

Van den schrijver: Overheid en Zondagsviering, Acad. Proefschrift door Mr. T, de Vries.

Van den schrijver: Sadrach's Kring, door L. Andriaanse.

Van.de centrale commissie voor de statistiek: Verslag over 1898.

Van den Schrijver: Joh. Maccovius, Acad. Proefschrift, door A. Kuyper Jr.

Hilversum.

S. J. SEEFAT, Pemiingm eester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 juli 1899

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 juli 1899

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken