Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het debat in de Tweede Kamer.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het debat in de Tweede Kamer.

3 minuten leestijd

Amsterdam, 11 Dec. 1903.

Het begrootings-debat in de Tweede Kamer droeg ditmaal een zeldzaam hoog staand karakter; kenmerkte zich door de principieele tegenstelling tusschen wie op politiek gebied uit het Geloof of de Rede leeft, en leidde tot een discussie, waarin van christelijke zijde met heilige bezieling en meesterlijken takt de beginselen, die ons christenvolk liefheeft, werden bepleit in verband met den strijd onzer dagen.

Zij die meenen, dat met Groen van Prinsterer de bloei-periode onzer antirevolutionaire partij onherroepelijk voorbij is; dat in de adviezen van dezen eminenten staatsman het laatste woord van beginselvastheid te vinden is, en dat het geslacht der epigonen niet in staat is op het gelegde fundament voort te bouwen, zijn ditmaal bedrogen uitgekomen.

Zelfs in den parlementairen strijd tusschen Groen en Thorbecke zult ge nauwelijks oogenblikken vinden, '' waarin zoo scherp belijnd, zoo klaar uitgesproken, zoo door­ ringend tot in den wortel toe, de beide ereldbeschouwingen onzer dagen tegenver elkander zijn geplaatst. Destijds was et liberalisme oppermachtig, stond Groen ls een eenling in de Kamer en kon de iberale partij zich de weelde veroorloven, en strijd op principieel gebied te ontwijken. hans, nu de rollen zijn omgekeerd, nu aast het liberalisme de sociaal-democratie ptreedt, die consequent de lijn der revoutie doortrekt en de liberale partij tot teeds kleinere dimensies brengen zal, moest el de vraag aan de orde komen, waar het achtigste wapen te vinden is tegen een eweging, die in het voorjaar haar revoutionnair karakter openlijk toonde en alleen oor het standhouden onzer Regeering, door de energie onzer christelijke werklieden, door het beginsel des geloofs bedwongen werd.

De geheel andere vorm, waarin de strijd thans gestreden wordt tegen de Revolutie, stelt aan de belijders van het Evangelie hooge eischen. Tal van vragen, die in Groen's tijd niet eens bekend waren, zijn thans aan de orde van den dag. En al mag principieel de tegenstelling dezelfde zijn, omdat de worsteling steeds gaat tusschen Evangelie en Revolutie, Geloof en Rede, het gezag Gods en de souvereiniteit van den mensch, •— toch dwingt der tijden nood om naar steeds nieuwe wapenen te zoeken, waarmede de overwinning kan worden behaald.

Niet genoeg kan ons christenvolk daarom God den Heere danken, dat onze staatslieden in het parlement met zooveel beslistheid en welsprekendheid zich tot dien strijd hebben aangegord. Ditmaal liet men de taak niet over aan de Regeering, maar gevoelde men, dat de mannen, die ons volk vertegenwoordigen, zelf geroepen waren om den toegeworpen handschoen op te rapen. Men verloor zich niet in detailpunten, om spijkers op laag water te zoeken. De vijand werd in het hart getast. Er sprak hooger geestdrift in het woord. Een taal werd beluisterd, die weerklank vond in het hart van ons Christenvolk en die moed gaf voor de toekomst. Het parlement werd een worstelperk, waarin gekampt werd man tegen man om de diepste vraag, of de geest uit God, dan wel de geest der revolutie de overhand zou hebben in ons volksbestaan. En juist die principieele worsteling bracht de Christelijke partijen nauwer tot elkaar, deed de broederveeten vergeten en toonde hoe vast het cement is, dat de geloovigen bij alle verschil saamverbindt.

Zoo bracht deze parlementaire strijd ons een rijke winst. Een winst, omdat het vertrouwen versterkt werd in onze Regeering en de vertegenwoordigers onzer beginselen in het parlement Een winst, omdat met toepassing op den strijd onzer dagen de christelijke beginselen zoo klaar en helder werden uiteengezet. Een winst bovenal, omdat in geen ander parlement in Europa met zooveel beslistheid door de Regeering en de meerderheid der volksvertegenwoordiging beleden wordt, dat de erkenning van de Souvereiniteit Gods het uitgangspunt van alle staatkunde wezen moet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Het debat in de Tweede Kamer.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1903

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken