Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd

Jubileum van Br. Stacker. Den i ïen. December viert de gewezen hofprediker Dr. Stöcker te Berlijn zijn yosten verjaardag. De predikanten Braun, Bunke en Lic. Mumm hebben een oproeping gedaan om den man, die in zijn ambt als predikant en in het openbare leven zoo krachtig tegen onge­ loot, onzedelijkheid en revolutie gestreden heeft, een bewijs van liefde en dankbaarheid te geven. Onvermoeid heeft Stöcker nu reeds zoovele jaren voor de Evangelische kerk en van de Inwendige Zending gearbeid, daarbij getrouw het goede voor koning en vaderland en met een warm hart en een helder oog het welziin voor de arbeidersklasse in stad en land zoekend. Bovengenoemde predikanten noodigen rijk en arm uit een zoo groot mogelijke som als een seeregave" bijeen te brengen, om die Dr. Stöcker op zijn 70ste verjaardag te overhandigen; deze moet dan zelf beslissen waarvoor het saamgebrachte geld zal gebruikt worden.

Arbeid onder kinderen van rijken. De bisschop der Episcopaalsche kerk van Londen heeft het noodig geoordeeld eene commissie te benoemen, om te onderzoeken, wat er kan gedaan worden voor »de Godsdienstige opvoeding van de kinderen der rijkere klassen". Veel wordt er gedaan voor den armen stand, maar het is r.iet te loochenen dat velen in het land, die leiding willen geven aan het volksleven, niet beseffen welke ernstige plichten de opvoeding van het opkomend geslacht medebrengt. Daarom kan het worden toegejuicht dat de bisschop althans er op gewezen heeft dat de kinderen van welgestelden of rijken moeten bearbeid worden, om dat wat men in Engeland de «national decadence" noemt, te stuiten.

Uitvaart van George Williams. Verleden week werd het stoffelijk overschot van sir George Williams, den stichter der Jongelings-vereenigingen, in de St. Paul s Cathedral, Londen's hoofdkerk, ter aarde besteld. Drie-en-vijftig predikanten der Episcopaalsche kerk en vieren veertig leeraars van Dissenters waren daarbij, met afgevaardigden van Jongelings vereenigingen uit de geheele wereld, en vertegenwoordigers van 105 verschillende vereenigingen, tegenwoordig.

In New York wordt aan den ingang van onderscheidene kerkgebouwen aan lederen bezoeker een kerkboek of gebedenboek gegeven. Maar zulk een boek is zoo gedrukt, dat rechts gebeden en links alleen advertentiën gevonden worden. De reclamewoede zoekt zich dus ook al meester te maken van het heilig erf der kerk!

Een gewezen predikant over godsdienstonderwijs De ^bekende Paul Göhre, vroeger evangelisch predikant in Frankfort a/M., heeft zich in een voorlezing over de opvoeding der kinderen, volgens de V^oruiarts, volgenderwijze uitgelaten: Het onderwijs in den Godsdienst is geheel verwerpelijk. Den kinderen mag in het geheel geen Godsdienst geleerd worden, maar alleen den volwassenen, en deze hebben, wanneer zij arbeiders zijn, ook iets beters te doen dan zich in Godsdienstige problemen te verdiepen. Daar nu eenmaal in de school in geen geringe hoeveelheid Godsdienstonderwijs gegeven wordt, mogen de ouders op geschikte manier hunne kinderen op het sprookjesachtige karakter der Bijbelsche geschiedenis wijzen. Dan zullen de kinderen vanzelf een helder oordeel over deze dingen kunnen vormen." Het is gelukkig voor de Evangelische Kerk, dat ze van zulk een predikant bevrijd werd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken