Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Duurtetoeslag.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Duurtetoeslag.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nog altoos schijnt men in enkele kerkeraden bezwaar 4e maken om in deze moeilijke tijden, nu alles in prijs stijgt en de druk al zwaarder wordt, aan de predikanten een duurtetoeslag te geven. Zelfs in Amsterdam wees de kerkeraad een voorstel in dien geest af

Het argument is dan, dat thans ieder zich verminderen moet, die geen groot inkomcrt heeft. En waar de gemeenteleden zelf, zich bezuinigen moeten, daar kan men niet van hen eischen, dat zij nog extra zullen betalen voor de Dienaren des VVoords. Ook dezen moeten dan maar de tering haar de nering zetten. De druk, die over allen komt, moet ook door hpn worden gedragen.

Tweeërlei vergeet men hierbij echter.

Vooreerst, dat de gemeente, toen zij den predikant beriep, beloofd heeft te zorgen, dat hij zonder zorg, van het Evangelie leven kan. , \an deze belofte is de gemeente gebonden. Gesteld nu, dat het toegezegde tractenient in normale tijden voldoende was om zonder zorg te kunnen leven, dan spreekt het toch wel vanzelf, dat dit thans niet nieer het geval is, nu de prijzen van alk dingen, niet alleen van de levensmiddelen, maar ook van kleeding en schoeisel, van licht en brandstof, van boeken en papier, zooveel gestegen zijn en de belastingdruk zoo zwaar zich gelden doet. Men ziet dan ook, hoe overal de salarisseri van hen, die van een beperkt inkomen leven moeten, verhoogd worden. En zou de Kerk van Christus dan alleen zonder barmhartigheid tegenover dien nijpenden nood van haar dienaren staan? ' Er wordt veel geklaagd over het toenemend gebrek aan predikanten; het blijkt, hoe weinigen meer de begeerte voelen, om zich aan den dienst der kerk te wijden. MaSt draagt de kerk zelf daaraan geen schuld, wanneer ze zoo weinig zorg en liefde voor haar Dienaren toont?

Én ten tweede is het niet juist, , dat de druk der tijdsomstandigheden bij allen gelijkelijk werkt. Onze winkeliers verhoogen de prijzen hunner waren omdat zij geen kans zien om rond te kunnen komen. De werkman eischt meer loon, om zijn gezin te kunnen onderhouden. Alleen degenen, die van een vast tractement moeten leven, worden de dupe van de historie. Zij moeten door de duurdere prijzen der koopwaren, door de hoogere loonen aan de arbeiders en door de vermeerderde belastingen nog meebetalen om in het tekort vari anderen'te voorzien, en hebben zelf daarentegen geen enkel middel om hun inkomsten te vermeerderen. Van de winsten, die in sommige takken van den handel, op tal van fabrieken en door onze boerenbevolking gemaakt worden tengevolge van den oorlog, zullen we maar niet eens spreken. En waar de druk zoo ongelijk werkt, daar is het zeker niet meer dan billijk en recht, dat de gemeente haar predikanten ter hulpe komt, opdat deze niel al /uchtende hun arbeid \'frrirhten moeten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Duurtetoeslag.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's