Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Theologische faculteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Theologische faculteit.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Naar aanleiding van het debat, dat in de pers plaats vond over de benoeming van Dr. Roessingh - tot hoogleeraar te Leiden, welke benoeming in het Weekblad voor de vrijzinnige Hervormdm een warm pleitbezorger vond, schrijft de Waarheidsvriend het volgende over het politiek ge knoei, dat met de Theologische faculteiten aan de Rijksuniyefsiteiten heeft plaats gevonden en nog steeds plaats vindt:

Dat eï pdUtiek geknoeid wordt met de theologische faculteit is in confesso. Allereerst dankt zij hare tegenwoordige gestalte aan beginseUoos politiek gedoe der liberalen. Sinds was zij steeds een speelbal der politiek. Toen het liberalisme heêiJschte onbeperkt, waren er alleen knappe theologen onder de moderne dominees, die trouwens als modernen allemaal wel knap moeten zijn! En de ethischen kregen ook een been en werden zoet gehouden. Als er een rechtsch ministerie aan het roer kwam niocht ook esns een gereformeerde worden benoerad.

De theologische fuculteit is dus een speelbal der politieke partijen. Voor een wetenschappelijk orgaan ecner Universiteit noemen wij dat een toestand, die niet beter dan door het woord „geknoei" kan worden aangeduid. Maar het Weekblad voor Vrijzinnigen , voelt voor die wetenschappelijke bezwaren niet. Het looft den toestand, als maar moderucu worden benoemd.

Gewoonlijk wordt gezegd, dat deze faculteiten moeten dienen om predikanten voor de Herv. Kerk te kweeken. Maar ook uit dat oogpunt is h'et „geknoei". De kleur dezer faculteiten is omgekeerd evenredig mer de kleur van het kerkehjkie leven in de. Herv. Kerk. Zij staan geheel buiten het leven en zijn ook uit wetenschappelijk oogpunt noch als faculteiten van godsdienstwetenschaj), noch ais theologische faculteit, wal zij zijn moeten. De pl.nj. 120, 000 gulden, diè dit insdtuut jaarlijks aan het Rijk kost, konden zeer zeker beter en vruchtbaarder besteed worden teii bate der geestelijke wetenschappen, dan thans het geval is. 'V'an weikeu kant ook bezien, het is , .geknDei", geknoei der „partijdigheid", maijr vnn de liberale partijdigheid allenneesi.

Het is kras (.jezegd, niaiir i.s hc! ie i^ras r' Groen van Prinsteret heeft steeds aangedrongen op afschaffing dezer Theologische faculteiten aan de Rijks hoogescholen. Aan een neutral^ Hoogeschool behoort de Theologische faculteit niet thuis, is ze een onding en moet ze daaroni, tot geknoei leiden.

Daarom valt het zoo te betreuren, dat toen onder het Ministerie Heemskerk de quaestie van de Theologische faculteiten aan de Rijksuniversiteiten door de wet op het Hooger Onderwij.s zelf aan de orde werd , gesteld, niet naar een definitieve oplossing gezocht is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's

De Theologische faculteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's