Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkeraadsverkiezing.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerkeraadsverkiezing.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Amsterdam heeft een nieuwe regeling vastgesteld voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, die een niet onbelangrijke verbetering van het verkiezingswerk is.

Tot dusverre was het gebruik, dat de stemgerechtigde mansleden namen opgaven aan den Kerkeraad van broeders, die zij geschikt achten voor den dienst van ouderling en diaken; dat de Kerkeraad uit deze voordrachten een dubbel getal nomineerde, én dat de stemgerechtigden uit dit dubbel getal dan een keuze deden.

In een massale gemeente als te Amsterdam leverde dit echter het ernstige bezwaar op, dat de meeste gemeenteleden de voorgestelde ouderlingen, en diakenen niet kenden en daar deze ouderlingen en diakenen voor bepaalde wijken werden aangewezen, ook weinig belangstelling voor de verkiezing toonden. Het aantal gemeenteleden, die aan de voordracht en aan de verkiezing deelnamen, was meest bedroevend klein in vergelijking met het geheele getal der leden.

De Kerkeraad heeft nu besloten, dat de verkiezing in het nauwste verband zal gebracht worden met de wijkindeeling. De leden van een bepaalde wijk zullen een voordracht doen voor'hun eigen wijk-ouder-Hngen en diakenen, d. w. z. voor de mannen, die in die wijk werkzaam zullen zijn en bij wier verkiezing ze dus het meeste belang hebben ; de candidaten zullen zooveel mogelijk uit die wijk moeten gekozen worden, dus uit personen, die aan de wijkleden bekend zijn. En de kerkeraad stelt dan uit deze voordracht voor elke wijk een afzonderlijk dubbelgetal vast, waaruit nu de stemgerechtigde leden van dié wijk hun eigen ouderlingen en diakenen kunnen kiezen, die daarna aan heel de gemeente ter approbatie worden voorgesteld en dan worden bevestigd.

. Het groote belang van deze verandering springt in het oog. Al wordt de eenheid van den Kerkeraad gehandhaafd, de band tusschen wijkouderlingen en diakenen en de leden van de wijk, die ze te verzorgen hebben, wordt daardoor veel nauwer aangehaald. De wijkleden zullen thans zelf hun wijkouderlingen en diakenen kunnen kiezen. Ze zullen dat doen kunnen met oordeel des onderscheids wat de personen aangaat, en de belangstelling in het verkiezingswerk zal daardoor geprikkeld worden. En de eerste stap is daarmede gezet op een weg, die tot de zelfstandigmaking der wijken leiden kan. Het door ons steeds voorgestane ideaal.

Aan de Compiissie die met zooveel talent dit ontwerp ineenzette en verdedigde, onze hulde!

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Kerkeraadsverkiezing.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's