Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Monnonisiue. Volgens de Wachter, het Amertkaansche orgaan, deelt The Continent van 13 April mede, dat de Mormoonsche propaganda in Engeland werkt om vrouwen, die doot den oorlog van hunne echtgenooten of verloofden beroofd zijn, tot het Mormonisme over te halen.

Eene verklaring van Engelsclien over de houding van Duitsche sendetingeii. Op 12 tot 16 Nov. 1915 vergaderden te Matharan in Engelsch-Indië de „National Missionary Council of Indië, " op welke s menkomst de volgende resolutie werd aangenomen. „De Nat. Miss. Council' wenscht zijn dankbaarheid jegens Gol uit te spreken voor den onbaatzuchtigen arbeid en de zelfverloochenende liefde van de Duitsche zendelingen in Indië. Het Concilie is overtuigd, dat hun zendingsarbeid uit hunne liefde tot Jezus geboren is en het geestelijk welzijn van het Indische volk op het oog had.

Het Concilie .verklaart gaarne, dat er voor de beschuldiging, die zoo grif tegen hen uitgesproken wordt alsof zij door politieke nevenbedoelingen of beweegredenen geleid zouden zijn, niet de minste grond is, en betreurt die onderstellingen ten zeerste. Het Concilie betreurt voorts, dat de oorlogstoestand eene onderbreking van de gemeenschap tusschen Duitsche en andere zendelingen veroorzaakt heeft, welke voor het uitbreken van den oorlog zoo gaarne onderhouden werd en spreekt de hoop uit, dat na het sluiten van den vrede door de goede zorge Gods, de ve houdingen zoo zullen wezen, dateene wederherstelling van de vroegere gezegende samenwerking tot opbouw van het Godsrijk mogelijk zijn zal. Door zulk eene wederkeerige samenwerking zou de hoop machtig versterkt worden, dat de. nu zoo ver uit elkander gescheurde volken weder geheel met elkander zullen verzoend worden."

Deze resolutie doet weldadig aan, niet alleen omdat aan de waarheid wordt getuigenis gegeven, maar ook wijl er een toon uit spreekt, welke getuigt van verlangen .om ter wille van de komst van Gods Koninkrijk de hand der verzoening te reiken.

WINCKEL.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's