Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classe 's-Gravenhage.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de Classe 's-Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag, S September e. k. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 15 Augustus a.s. bij den scriba. Van Speijkstraat ISG, 's Gravenhage.

Namens den Kerkeraad voorn.

C. LiON CACHET,

Scriba.

Classis Arnhem.

Praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten om te staan naar het ambt van Dienaar des Woords in de Geref. Kerken, de heer P. C. de Bruijn, theol. cand. te Kampen.

Namens de Classis

J. BRINKMAN,

Scriba.

Arnhem., 27 Juli 1916.

Kort verslag van de vergadering der classe Breukelen, gehouden 25 Mei 1916.

De vergadering wordt door Ds. Aalberts, namens de roepende kerk van Baambrugge, op' de gebruikelijke wijze geopend.

; Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd. Kamcrik vaardigde een diaken af, aan wien keurstem verleend werd.

In het moderamen nemen zitting Ds. de : Koning, v. d. Kamp en Heij, als praeses, : ècriba en assessor.

De notulen van de beide vorige vergaderingen worden gelezen en vastgesteld.

Behandeld wordt het rapport van depp. naar Art. 11 K. O. Aan de kerk valn M. wordt toegestaan subsidie van /ISO, en aan deze kerk geadviseerd om meerderen steun zich te wenden tot de Prov. depp. fn gen. depp. voor hulpbehoeven4e kerken. Besloten wordt aan de kerk van V. denzelfden steun te blijven geven, en een schrijven ie richten aan den kerkeraad aldaar over verhooging van het tractement.

Wordt aangenomen het voorstel, dat de afgevaardigden naar de Partic. Synode zullen verkozen worden met meerderheid van stemmen.

Aan Ds. B. Roorda wordt acte van losmaking veileend bij zijn vertrek naar dé Kerk van Driezum.

Behandeld wordt het rapport van Depp. naar Art. 13 K. O., over het onderzoek, ingesteld in de Kerken van M., L., V., K. en T. De conclusie, dat de door deze kerken aangevraagde steun behoorlijk is gemotiveerd, .wordt aangenomen, en besloten aan de Partic. Synode aan te vragen steun tot'een bedrag van f 1300.

Bij de rondvraag naar Art. 41, wordt advies gegeven in een tuchtzaak in de Kerk 'te M. om met de censuur voort te gaan.

Rapport wordt uitgebracht door den dep. voor de zending. De gevraagde toezegging van steun voor het uitzenden van een dienaar des Woords voor den arbeid der zending onder de Chineezen, wordt gegeven.

Besloten wordt geen openluchtsamenkomst te houden voor de zending, maar saamwerking te zoeken voor een zendingsdag-met de classes Utrecht en Amersfoort. Voor deze zaak wórden gedeputeerd Ds. Willemse, Krüger en Heij.

Aan Ds. Goedbloed te Maarssen zal gevraagd worden de vacaturebeurten mee te helpen vervullen.

De vacaturebeurten worden nu als volgt geregeld : Nichtévecht: Juni, Ds. De Koning en Mulder; Juli, Ds. V. d. Kamp en Krüger; Augustus, Ds. Aalberts en Van Loo; Kamerik: Juni, Ds. Heij ; Juli, Ds. • Mulder ; Augustus, Ds. De Koning; Kockengen : Juni, Ds. Aalberts en Goedbloed; Juli, Ds. Roos en Willemse; Augustus, Ds. Heij en V. d. Kamp; Loenen-Vreeland: Juli, Ds. Van Loo en Goedbloed; Augustus, Ds. Krüger en Roos.

Tot consulent voor Nichtévecht wordt aangewezen Ds. Mulder; voor Vreeland Ds. Aalberts ; voor Loenen Ds. Heg; voor Kockengen Dg. V. d. Kamp.

Ds. V. d. Kamp rapporteert, dat alle kerken hebben beantwoord de vragen der Gen. Syiiode over verhooging van het predikantstractement.

Aan de Partic. Synode zullen worden voorgedragen voor de verschillende' deputaatschappen^ dezelfde broeders, en voor Art. II de Di. Mulder en Aalberts.

De praeses richt een hartelijk woord van ifscheid tot Ds. Rooi-da, hetwelk door dezen ivordt beantwoord.

Het adres van de Kerk te Loenen is: H. van Wijngaarden.

Het aanvangsuur van de volgende vergadering, die door de kerk van Breukelen zal saamgeroepen worden in de tweede helft van Augustus, wordt gesteld op'9-uur.

Het persverslag wordt gelezen en vastgesteld.

Ds. Roorda gaat voor in dankzegging.

De praeses sluit de vergadering.

Op.last der classe:

Ds. A. C. HEIJ, h.t. assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's