Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemangd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemangd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Cafmén Sylva over de Joden. Het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen heeft van - Carmen Sylva, de onlangs gestorven koningin van Roemenie, enkele uitspraken aangehaald over de Joden en het Jodendom.

Deze vorstelijke dichteres heeft o.a. beweerd dat de Joden hun godsdienst zuiverder bewaard heb ben dan de Christenen.

... .»De Christenen hebben hun Jodenhaat en de eeuwige vervolging, waaronder zij dit bewonderens waardig vofk" hebben doen lijden, wél eens willen verontschuldigen door te verwijzen naar de kruisi ging van Christus. Laat ons volkomen eerlijk zijn jegens ons zelf. Wat zouden de hedendaagsche Christenen wel doen, als Christus weer verscheen? Ik vrees, dat zij niet eens »Hosanna« zouden roe pen, doch hem aanstonds voor een zeer gevaarlijk socialist zouden verklaren en hem minstens opsluiten in eea gekkenhuis. Tolstoi heeft het Christen-' dom streng willen naleven en het inderdaad verwezenlijkt, doch in moreelen zin is hij zoo goed als gekruisigd geworden, vooral toen hij de sjacheraars uit den tempel ging jagen en ze addergebroed noemde, toen hij zooveel waan en huichelarij, waarmede het Christendom is omhangen, aan het licht bracht.

»De Joden zijn het cenige volk, dat geen vervalheeft medegemaakt. Zij blijven vast en sterk en eensgezind, hulpvaardig jegens elkaar, .gezond, rijk aan kinderen en machtig. En dit alles danken zij éenen enkelen .man, den grootsten heerscher dien de wereld heeft aanschouwd, den koning der koningen, den wijsten arts, den grootsten ziel-en natuurkundige, die er ooit heeft geleefd : Mozes. Wie zou op een troon kunnen leven, zonder aanbiddend neer te knielen voor Mozes? Hij is een heerscher, die zijn volk eerst heeft gemaakt, die het zoo heeft opgebouwd, dat het de stormen kan trotse_eren. Wanneer de wereld de Mozaïsche wetten zou hebben " aanvaard, zou zij gespaard gebleven zijn voor tuberculose, kanker, diphteritis en hoe al die andere verwoestende ziekten nog mogen heeten. Karel de Groote, Haroen al Raschid en Caesar moeten buigen voor Mozes, want al hunne rijken bestaan niet meer; Mbzes'" rijk daarentegen breidt zich voortdurend uit....

»Het Jodendom kent geen bijgeloof Dat ligt misschien in zijn ras. Dit-is niet toegankelijk voor bijgeloof. Ot' ligt het misschien aan Mozes, die zijn volk zoo gezond opbouwde en het kracht genoeg gaf, waarnaast de hulp van het bijgeloof onnoodig was ? Bijgeloof is immers niets anders dan hulpeloosheid. De Jood is echter nooit hulpeloos als hij vasthoudt aan zijne wetten. Die hebben voor aljes gezorgd, aan alles gedacht, zij passen voor goede en kwade uren. Zij leiden Israel zoo zeker als eenmaal de arkc des verbonds door de woestijn.«

Wanneer de vorstelijke schrijfster beweerde dat het Jodendom geen verval kent, dan zag zij kennelijk over het hoofd, hoeveel moderne Joden er gevonden worden, die met alles wat de vaderen hun overleverden, radicaal hebben gebroken. Dat Tolstoi inderdaad. het Christendom verwezenlijkt heeft, zal niemand kunnen volhouden, die weet dat deze Russische denker op het laatst van zijn leven eene poging deed om datgene in toepassing te brengen wat hij in zijn werken voorgestaan heeft, doch dat de^e hem niet geheel-gelukt is.

De • bewondering die Carmen . Sylva voor Nfozes als wetgever heeft, kunnen wij begrijpen. Voordat de medische wetenschap in de tweede helft der 19de eeuw met bacillen en bacteriën is gaan rekenen, heeft Mozes wetten aan Israël gegeven die bewijzen, dat. deze man Gods door openbaring Gods verstond, wat geleerden eeuwen later door onderzoeking hebben leeren kennen. - Dit moet aan mcnschen die aan geen bijzondere Godsopenbaring gclooven, wel zeer wonderlijk voorkomen. Dat Israël en de volken niqt door wetten en inzettingen gered worjden kunnen, bleef voor de geniale schrijfster helaas verborgen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Gemangd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's