Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

De actie tot vermeerdering van inkomsten voor de Vrije Universiteit werd ook in den zomer rustig maar flink voortgezet.

Het comité te Kampen gevormd, werkte voor het tekort en verkreeg behalve eenige nieuwe contnbuanten een bedrag van f 296.40 tot dekking van dit openstaand saldo.

Voor het Studiefonds wordt hoe langer hoe meer belangstelling gevonden.'

Het zijn vooral de H. H. oud-studenten, die voor dit fonds hun gaven en krachten geven.

Op tal van plaatsen werden hulpvereenigingèn opgericht. In Utrecht werd door deze hiilpvereeniging een jaarlijksch bedrag van /' 114, en uit 's Gravenhage /• 204.50 ontvangen.

Voorts kwamen uit andere plaatsen berichten, dat met het oprichten van zulke hulpvereenigingèn wordt begonnen, zoodat voorloopig wel op ± /ISOO.— per jaar kan worden gerekend.

Evenwel, zal het goed zijn, dan moet nog op tal van plaatsen deze zaak worden aangepakt.

op tal van plaatsen deze zaak worden aangepakt. Vooralsnog werd er gewacht, omdat men eerst de vermeerdering van inkomsten voor de Vereeniging wil bewerken.

Rotterdam, waar op de jaarvergadering ƒ4000 werd ontvangen, zal spoedig door een hulpcomité worden bewerkt, waardoor, behalve de gaven voor eens geïnd, eene contributie-verhooging kan worden verkregen.

STELLINGEN

van Ds. T. GERBER, te verdedigen in de vergadering van Gereformeerde Predikanteii Dinsdag 19 of Woensdag 20 September 1916.

Het sherderlijk opzicht over de gemobihseerde eden onzer kerken«

1. hoewel als novum te zeer becritiseerd, verdient meerdere en betere behartiging,

- 2. wordt belemmerd en gedrukt door tal van bezwaren van kerkeUjken, staatkundigen en localen aard,

3. blijft niettemin dringend noodig ter bewaring, vertroosting en terechtwijzing,

4. behoort practisch uitgeoefend door de kerk ter plaatse — de herder vooraan — in overleg met de militaire autoriteiten,

5. dient echter principieel belijnd door te" ontwerpen kerkrechterlijke bepalingen; en, —

6, behoeft tijdens — preventief ook na — de mobilisatie aanvulling door van kerkelijke zijde daarvoor apart te ordenen herders.

VE^DPREDIKING.

Vervulde velddiensten in de maanden Mei—-Augustus 1916.

Te Tilburg en Omgeving:

21 Mei Ds. J. Sijbesma, van Zierikzee. » Ds. B. Heeres, van De Lier. Juni Ds. R. van Reenen, ' van Reitsum. » ~Ds. C. Vermaat, van Makkum. Juli Ds. J. H. Binnema, van Arum. s Ds. C. Lindeboom, van Amsterdam. » Ds. A. van Dijken, van Overtoom. ï Ds. H. Popma, van Oudega (W.). Aug. Ds. R. W. de Jong, Broek op Langendijk. » Ds. Chr. Bruins, van Winschoten.

Te Eindhoven en Omgeving:

14 Mei Ds. Tj. Petersen, van Purmerend. » Ds. J. Muldei, van Gotinchem. s Ds. A. van Dijken, van Overtoom. Juni Ds. W. de Jonge, van Heeg. » Ds. H. Mulder, van Amsterdam. Juli Ds. D. J. van Katwijk, van Pijnacker. » Ds. C, Veltenaar, van Suawoude. 13 Aug. Ds. P. H. de Jonge, van Bunschoten. 20 » Ds. A. van der Vegt, van Ureterp. 27 » Ds. J. R. Dijkstra, van Joure.

Te Roosendaal:

Mei Ds. J. p. V. d. Velden, van Kralingen. » Ds. H. (3. de Jonge, van Dordrecht. » Ds. B. van Schelven, van Amsterdam. » Ds. F. H. B.oersma, van Bozum. Juni Ds. C. J. de Kruyter, van Oostkappelle. » Ds. W. S. Pontier, van Maasdijk. s Ds. M. P. Pel, van Eestrum. Juli Ds. W. L. Milo, vanTCollum. » Ds. H. Brouwer, van Schoondijke. » Ds. J. Visser, van Oldemarkt. » Ds. C. J. de Kruyter, van Oostkappelle. » Ds. C. van Mourik, van Kooten. Aug. Ds. J. Tholen, van Nunspeet. » Ds.' T. Ferwerda, van Amsterdam. » Ds. W. L. Korfker, van Gauw. » .Ds. J. P. Klaarhamer, van Wommels.

» .Ds. J. P. Klaarhamer, van Wommels. Te Brielle:

21 Mei Ds. H. Teerink, van Amersfoort 18 Juni Ds. J. H. Dijkstra, van Diever. 9 Juli Ds. N. J. Trenning, van Olst. 13 Aug. Ds. J. Breukelaar, van Utrecht.

Te Vrijhoeven-Capelle c. a, :

7 Mei Dr. G. C. Aalders, van Ermelo, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 14 s Ds. F. H. Bramer, van Heinkenszand, te Vrijhoeven en Sprang. 21 s Ds. H. Fókkens, van Dronrijp, te Sprang en Heusden. 28 » Ds. W. F. Geerds, van Veenwoudsterwal, te Sprang en Heusden. 18 Juni Ds. F. Wiersma, van Oosterbierum, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 25 » Ds. F. 'W. Geerds, van Oldekerk, te Sprang en Heusden. , 2 Juli Ds. Joh. S. Langen, 'van Gouda, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 9 > Ds. G. D. Scheepsma, van Roodeschool, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 16 j Ds. G. Groot Nibbelink, van Haulerwijk, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 23 » Ds. C. Diemer, van Silvolde, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 30 » Ds. L. J. C. Kreyt, van Huizum, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 6 Aug. Ds. A". Verburg, van Holwerd, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden. 13 » Ds. R. K. M. HumiJielen, van Heerenveen, te 'Vrijhoeven en Heusden. 20 » Dr. W. A. van Es, van Leeuwarden, te Vrijhoeven en Sprang. 27 » Ds. S. Huismans, van Zevenhoven, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden.

Te 's-Gravenmoer;

Mei Ds. Ds. K. O. Knottnerus, van Westerlee. J. G. van Mantgum, van Hijken. F. A. V. d. Heyden, van Oudshoorn. Ds. s> Ds. R. Middel veld, van Hoogkerk. Juni Ds. G. van der Munnik, van Leens. ï Ds. K. J. Kapteyn, van Giessendam. Juh Ds. C. H. Ph. Krohne, van Zoutkamp. Ds. C. J. Goslinga, van Molenaarsgraf. Ds. D. Steenhuis, van IJselmonde. Ds. O. J. Geerhng, van Zalt-Bommel. 13 Aug. Ds. G. de Jager, van Wolfaartsdijk. 27 » Ds. W. de Jong, van Dalfsen.

Te 's-Hertogenbosch:

18 Juni Ds. J. D. van der Munnik, van Leeuwarden. 13 Aiig. Ds. M. Schuurmans, van's Gravenhage.

Te Rockanje:

7 Mei Ds. G. Diemer, van Marruni. - 21 » Ds. P. D. de Groot, van W'answerd. 4 Juni Ds. H. Brinkr-an, van Glanerbrug. 25 » Ds. J. Meyer, van Bierum (Gr.). - 2 Juli Ds. T. D. Prins, van Bolsward. 16 » Ds. A. Taal, van Bruinissè. 6 Aug. Ds. E. Schouten, van Hoofddorp.

Te Naarden:

2 Juli Ds. G. van Halsema, van Nijeveeu. 9 » Dr. J. G. Geelkerken, van Overtoom. 13 Aug. Ds. G. Renting, van Winterswijk. 27 » Ds. P. Nomes, van Fijnaart. '

Voor Boxtel en Liempde:

25 Juni Ds. G. Dalhuizen, van Nieuwerkerk a. d. IJsel.

De lijst van predikanten, die zich voor de hulp in de veldprediking beschikbaar hebben gesfld, is weer verbruikt.

Zal onze arbeid kunnen voortgaan, zoo zien we gaarne spoedig aanbiedingen tegemoet aan het adres van ondergeteekende.

Namens deputaten ad hoc:

's-Gravensande\ Sept. 1916.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's