Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

N.-Amerika. Een getuigenis tegen de evolutie-theorie. Herderlijk schrijven van een Kar di na-al.

De predikant Dr. Eaton van New-York predikte in een Baptistische kerk te Cleveland voor eene gemeente, waaronder zich ook J. D. Rockefeller bevond. In zijn rede sprak hij uit, dat de Darv/inistische leer van evolutie een der grondoorzaken was van het uitbreken van den Europeeschen oorlog. »Darwin is aansprakelijk voor de denkbeelden van evolutie die op de »uebermenschen van Duitschland vat gekregen hebben«, beweerde Dr. Eaton. jHet is de wet voor het kreupelbosch, maar zij, is nooit bestemd «geweest voor het menschelijk geslacht-Het gedreun der kanonnen, het steunen der stervenden en de angst van de moeders in Europa, laten de stem hooren van een anderen Johannes den Dooper, in de woestijn roepende, dat een nieuwe geest van menschelijkheid en rechtvaardigheid moge ontwaken om de wet van het kreupelbosch te vervangen." De bedoeling van den prediker is zeker geweest aan te toonen, dat in het plan tenrijk, gelijk in een kreupelbosch, de krachtige struiken wel de minder krachtige verdringen, alzoo ten doode opschrijven, maar dat deze wet in de sa: menleving en vooral onder de volken niet raag worden gevolgd. Dit is gemakkelijk genoeg te zeggen. Wanneer echter volgens Darwin het menschelijk geslacht zijn aanzijn kreeg door evolutie en niet door schepping van den Almachtigen Go"d, dan volgt daaruit, dat ook de ontwikkeling van het menschelijk geslacht moet plaats hebben doordat de krachtiger elementen de zwakkere verdringen en dooden. Dan kan er sprake-zijn van menschelijkheid en rechtvaardigheid, maar blijft ten slotte alleen het recht van den sterkste over. De N.-Yorksche prediker had o. i. beter gedaan, wanneer hij zijn gehoord vermaand had, de evolutie-theorie te laten varen en w-eder te keeren tot de belijdenis van het eerste artikel der Apostolische geloofsbelijdenis: „Ik geloof in God dén Vader, Schepper van hemel en van aarde", om daaruit dan af te leiden aan welke ordirtantiën de menschen ondei worpen zijn.

In-een herderlijk schrijven heeft Kardinaal Farley het dansen bij ontspanningen die onder Roomsch-Katholieke auspiciën plaats hebben, verboden. In dezen brief die in de Roomsche kerken van New-York en omstreken voorgelezen werd, komt de volgende zinsnede voor: „wij zeggen met diep leedwezen, dat vermaak in de meest verleidelijke en verlagende vormen in de huizen van het land is gedrongen, en wij kunnen het met ons geweten en onze gehoorzaamheid aan God niet overeenbrengen, dezen stroom - van Hchtzinnige zeden die dagelijks grooter en dreigender wordt, aan te zien, zonder er iets tegen te doen."

WiNCKEL

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's