Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wie op de teekenen der tijden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wie op de teekenen der tijden

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 22 Sept. 1916.

Wie op de teekenen der tijden acht geeft, zal zeker niet zonder zorg de toekomst ook van ons eigen land tegenzien.

We zijn thans in het derde oorteg.sjaar, en in stee dat de lang begeerde vrede eindelijk in 't zicht koiT)t, schijnt het alsof hij verder verwijderd is dan ooit te voren. De oorlogsbrand breidde zich op alle fronten uit en woedt met ongekende heftigheid. Steeds reusachtiger wordt de schuldenlast, : dien de volkeren op zich stapelen ; steeds schrikkelijker de menschenslachting op de slagvelden van Europa ^ steeds ontzettender de werktuigen van vernieling waarmede nien elkander bekampt; maar van een beslissende overwinning is nog geen sprake. Het groote en lang aangekondigde offensief van de Entente-rhogendheden moge plaatselijke - voordeelen hebben gebracht, in Armenië, in Gallicië en Boekowina, in Tyrol en bij de Somme, maar de stoot van den degen is overal opgevangen, en trots de schetterende overwinningsberichtén weet ieder, dat de kracht van Duitschland en OostenrJyk nog altoos niet gebroken is. Straks komt de winter en staat het krijgsbedrijf weer: stil, en nu reeds bereidt alles zich voor op een nieuwen veldtocht, die in het volgend jaar naar men hoopt de beslissing brengen zal, En' bij al den weedom des harten over k de jammerlijke ellende, die deze oorlog • s over de volkeren van Europa heeft gebracht, K komt dé vrees voor de positie der neutrale E landen, die steeds hachelijker wordt. De a blokkade-politiek van Engeland tegen Duitschland bedreigt ook deze volkeren met gebreli aan levensmiddelen, en nu de oogst in Amerika zoo tegensloeg, dat er nauwelijks genoeg is voor eigen levensbehoefte en de uitvoer naar Europa wel stop zal gezet worden, zal de nood nog veel meer nijpen g.aan. En hoe weinig de groote Mogendheden de zelfstandigheid der kleinere natiën ontzien, heeft de historie ook van ons eigen land maar al te droef geleerd. Aan heiligheid van verbonden of traetaten wordt niet meer-gehecht. Het internationale recht wordt telkens verkracht. Wanneer het belang der. groote Mogendheden dit medebrengt, wordt de souvereiniteit der onzijdige volkeren geschonden of ze worden tegen wil en dank in den wereldoorlog meegesleept. En die niet willoos als instrument in de handen der groote Mogendheden dienst doen, het voorbeeld van Zweden bewijst dit, worden met de scherpste dwangmaatregelen bedreigd.

Het is dan ook geen wonder, dat de troonrede, waarmede de Koningin dit jaar de Staten-Generaal opende, in zoo ernstigen, schier somberen toon.was gezet. De donkere onweerswolken pakken zich al dichter ook om ons land saam, en wat van meet af door deskundigen-voorspeld was, dat naarmate de eindbeslissing naderde, het gevaar voor ons land het grootst zou worden, blijkt al meer waarheid te zijn.

We blijven hopen en bidden met onze Vorstin, ckt dit gevaar nog afgewend moge worden en Nederland den vrede behoude. Maar we zijn toch ook dankbaar voor het koninklijk-fiere woord, waarin het oude Je maintiendrai der Nassaus weerklonk en waarin onze Vorstin verklaarde, dat ze onze zelfstandigheid en ons goed recht handhaven en verdedigen zal. Het voorbeeld van Griekenland toont, maar al te droef, wat van eert volk wordt, dat tot een speelbal der groote Mogendheden zich verlaagt, .

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Wie op de teekenen der tijden

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's