Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Curatorenverslag van de  Theologische School.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Curatorenverslag van de Theologische School.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Theologische School. Het jongste Curatorenverslag van de Theologische^ School zal door onze Kerken nie^ zonder blijdschap ontvangen zijn, want het geeft in menig opzicht tot dankbaarheid stof.

De hoogle'eraren konden ongestoord hun arbeid verrichten ; alleen" Prof. Lindeboom was een tijd lang door ongesteldheid verhinderd ; maar hoe kras deze nestor der School blijft, blijkt wel daaruit, dat Curatoren hem voor het volgend jaar nogmaals het Rectoraat durfden opdragen.

Het aantal studenten bedroeg bij den aanvang van den cursus 33 en daalde, doordat een zestal het candidaatsexamen aflegde, tegen het einde tot 27, maar dat tekort - zal zeker worden aangevuld door degenen, die zich' voor den nieuwen cursus aanmelden. Over het algemeen waren de hoogleeraren over ijver en' levenswandel der studenten tevreden. Alleen bleken de exameneischen wat te zwaar te zijn en besloten Hoogleeraren daarom, op enkele punten eenige verlichting aan te brengen.

Een nieuw reglement voor de studenten van de Theologische School, door Hoogleeraren ontworpen, werd door Curatoren goedgekeurd, en evenzoo werd door hen in overweging genomen een voorstel van Hooglëeraren, strekkende om Art. 13 van het Reglement van de Theologische opleiding, aldus aan te vullen, dat »ook anderen van buiten tot de Theologische School kunnen worden toegelaten*. Heel duidelijk is deze formuleering niét. Vermoedelijk wordt bedoeld, dat ook degenen die buiten onze Gereformeerde Kerken staan, de geler genheid zullen ontvangen de colleges bij te wonen. Het diploma van candidaat zullen ze echter niet kunnen krijgen, want volgens het besluit der jongste Synode kan dat door de School alleen verleend worden aan wie lidmaat der Gereformeerde Kerken is. Voorts wordt' medegedeeld, dat een nieuwe regeling zoowel voor het erheritaat als voor het pensioen der hoogleeraren in bewerking is.

De Bazicin, het officieel orgaan der Theologische School, bleek'ook dit jaar achteruit te zijn gegaan in aantal lezers, en de vroegere winst, die dit blad afwierp, dreigt zélfs in een schadepost om te slaan, nu door den oorlog de prijs van het papier zoo duur is geworden. Er zullen maatregelen genomen worden om in dezen nood te voorzien. Zeker zou het te betreuren zijn, wanneer een blad, dat zulk een rijke historie achter zich heeft en op veelszins uitstekende wijze geredigeerd woi: dt, den hongerdood zou moeten sterven, .

Overigens staan de financiën der School er zeer goed voor. Niettegenstaande den oorlog.sdruk Tiamen de kerkelijke collecten met ƒ 3416, 2IVs toe, en de balans der School wijst dan ook op êen batig saldo van ƒ13.501, 51, dat voor kapitaalvorming zal gebruikt worden. Het studiefonds ten bate van de School ontving aan giften en contributiën /2827, 03VJ, en aan rente van opgelegd kapitaal / 515, 13; - lan 12 .studenten en 2 g)'mnasiasten werd ondersteuning verleend tot een bedrag van ƒ2835.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Curatorenverslag van de  Theologische School.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's