Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Maandag II September 1.1. werd onder leiding van den Voorzitter dr. W. A. van Es, van Leeuwarden, in de vergaderzaal achter de Noorderkefk te Leeuwarden een vergadering gehouden van het comité van actie tot opwekking van dé belangstelling en de liefde voor de Vrije Universiteit, in Friesland (Noordelijk gedeelte.) Uit de mededeelingen die werden gedaan bleek, dat de arbeid door het comité in den vorigen. winter verricht, niet ongezegend is geweest. Op vele plaatsen zijn opwekkihgssamenkomsten gehouden, die hier en daar het aantal leden'en contribuanten en het bedrag der contributies niet onbelangrijk hebben doen stijgen. Toch scheen op tal van plaatsen de belangstelling nog niet. zoo groot, als het hoog belang, dat op het spel staat, wel waard is. Ook werd er op gewezen, dat er weinig groote giften waren ingekomen, terwijl toch in het algemeen de welvaart in de provincie in het afgeloopen jaar zeer groot was geweest. Onbegrijpelijk werd het ook geacht, dat er zelfs nog wel eens een kerkeraad eener gereformeerde kerk was geweest, die uit vrees voor verdeeldheid in de gemeente geaarzeld had een samenkomst in het belang der Vrije Universiteit te organiseeren, alsof niet het hoog belang van gereformeerd Hooger onderwijs juist een der Vereenigingspunten moet zijn voor al degenen, die onze gereformeerde belijdenis lief hebben. Er kan dan ook met voldoening worden geconstateerd, dat neigens, waar de samenkomsten.waren gehouden, ook maar iets was gebleken, waardoor zulk een vrees gewettigd scheen. Besloten werd daarom ook den aanstaanden winter den aangevangen arbeid weder met kracht voort te zetten, opdat de liefde voor onze stichting ook in dit deel des lands meer algemeen mocht worden.-Daartoe zullen dan ook dezen winter weder op onderscheiden plaatsen spreekbeurten worden georganiseerd, terwijl ook zal gepoogd worden, in het einde van Februari of in het begin, van Maart weder-te Leeuwarden een provincialen Universiteitsdag te houden.

De heeren die zich voor het vervullen van spreekbeurten hebben beschikbaar gesteld, zijn de predikanten H. J. AUaart te Harlingen, Dr. •W. A. van Es te Leeuwarden, J. P. Klaarhamer te Wommels, W. L. Milo teKoUum, J. D. v. d Munnik te Leeuwarden, R. van Reenen te Reitsum.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's