Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bededag

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bededag

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Standaard maakte onlangs de juiste opmerking, dat wanneer in dezen wereldoorlog plotseling het oorlogsgevaar ook ons land bedreigde en met het oog daarop het houden van een bededag , door alle Kerken in ons ge, heele land wenschelijk werd geacht, dit voor onze Kerken wellicht moeilijkheid zou kunnen opleveren, daar het uitschrijven van zulk een bededag door de Generale Synode is opgedragen niet aan bepaalde deputaten, maar aan de Classis 's Gravenhage. Zulk een.. Classis nu komt alleen om de drie maanden saam, en zelfs al zou met het oog op het belang der zaak een buitengewone vergadering der Classis belegd worden, dan zou hiermede toch zooveel tijd verloren gaan, dat het uitschrijven van den bededag.daardoor te laat kwam.

Nu hebben onze Synoden, toen ze deze opdracht aan de Classis 's Gravenhage gaven, wel nie't gedacht aan zulke ernstige tijdsomstandigheden, die thans ook voor Nederland zijn aangebroken. En de S}-node van 's Gravenhage, 'die dit besluit van haar voorgangster .eenvoudig hernieuwde, heeft blijkbaar niet genoeg aandacht aan dit vraagstuk geschonken. Te wachten totdat de volgende Sj-node, die eerst over een jaar weer vergaderen zal, hiervoor maatregelen genomen heeft, zou te lang duren; te meer daar niemand vooruit voorspellen kan, wat in dit jaar ons vaderland te wachten staat.

Zou het daarom onder de gegeven omstandigheden niet de beste uitweg zijn, dat de Classis 's Gravenhage uit haar midden enkele deputaten benoemde en aan dezen volmacht gaf, om wanneer een dergelijk urgent gevaar zich metterdaad voordeed, waarbij op de samenkomst der Classis niet gewacht kon 'worden, uit haar naam een bededag voor al onze Kerken uit te schrijven ?

Te'vens, zou het wel gewenscht wezen, dat de namen of het adres dezer deputaten dan medegedeeld werden aan deputaties voor de correspondentie met de Overheid, opdat, wanneer de Regeering tot het houden van zulk een bededag de Kerken 'wilde uitnoodigen en zij zich daartoe tot genoemde deputaten richtte, dezen terstond dit verzoek zouden kunnen doorzenden.

We hopen natuurlijk van harte, dat een dergelijk urgent gevaar zich voor ons vaderland niet zal voordoen, maar het is, vooral om het hoog belang van de zaak, die het hier geldt, toch beter bijtijds maatregelen te nemen, ' opdat onze' Kerken, wanneer zulk een verzoek van, de Regeering kwam, of een plotseling opkomend gevaar het houden van een - bededag "eischte, daarmede niet te laat zouden komen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Bededag

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's