Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Redactie-verandering.

In .de plaats van Ds. J. Gispen, die naar Assen vertrok, en die tijdelijk vervingen werd door Ds. T. A. van der Heijden, van Oudshoorn, is als eind-redacteur der Rijnlandsche Kerkbode met 1 Oct. opgetreden Ds. S. Huismans, van Zevenhoven. Deze hoopt dus als „Poortwachter" zijn-persarbeid in dit blad voort te zetten.

Mét hem zijn redacteuren Ds. J. Brouwer, te Oude Wetering, en Ds. J. W. Gunst, te Woerden.

De verstrooide Gereformeerden op Sumatra.

Van betrouwbare zijde vernemen wij, dat Dr. W. G. Harrenstein, dienaar des Woords der Geref. Kerk te Noord-Scharwoude, zich bereid verklaard heeft om den arbeid onder de Verstrooide Gereformeerden . op Sumatra t«r hand te nemen, indien na de Generale Synode in 1917 te houden, de voorloopige plannen betreffende dezen arbeid vasten vorm zullen hebben verkregen.

Provinciale Universiteisdag in Utrecht.

Vanwege het Utr. Provinciaal Comité van Actie voor de Vrije Universiteit, zal D. V. Woensdag 11 Oct. a. s. te Utrecht, in «Buitenlust*. Maliebaan, een Provinc. Universiteitsdag worden gehouden, otider leiding van Ds. H. Buitenhuis, van Vreeswijk. In de ochtendvergadering, die te 10^ ure aanvangt, treedt op Dr. Dijk, predikant te 's-Hage^ met het onderwerp : «De V. U. en het Geref. Volk». In de middagvergadering, aanvangend ten 2 ure, spreken Prof. Mr. D. P. D. Fabius, over: «De beteekenis van de V. U.« en Prof. Dr. H. H. Kuyper, wiens onderwerp nog nader zal worden gepubliceerd, 's Avonds 7 uur zal Ds. K. Fernhout van Amsterdam voorgaan in een ure des gebeds, in de Westerkerk, (Catharijnekade, nabij het Centr. Station).

Korte Notulen van de vergadering der Gereformeerde Kerken" in de classe Barendrecht, AVoensdag 6 September 1916 te Barendrecht.

1. De praeses van-den kerkeraad der roepende kerk, Ds. Sleeswijk, Visser van Rijsoord, opent te half negen de vergadering. Gezongen wordt Ps. 146 : 2-Gelezen Rom, 8 : 1 —14. De praeses gaat voor in gebed. -

2. Op verzoek van den praeses zien Ds. van Duin en broeder Troost de credentiebrieven na. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd door de primi-afgevaardigden.

3. Het moderamen bestaat uit Ds. Sleeswijk Visser praeses, Ds. Goote, scriba en Ds. Heidema, assessor.

4. , De praeses verwelkomt Ds. van Hoven, voor 't eerst ter vergadering tegenwoordig. Ds, van Hoven beantwoordt dit eii teekent op verzoek van den praeses de Formulieren. b

5. De actuarius leest de notulen der vorige vergadering, die onveranderd worden goedgekeurd.

6. Ds. Steenhuis rapporteert namens de commissie die onderzocht een bezwaarschrift uit de kerk van B. Met blijdschap kon meegedeeld, dat de bezwaren zijn weggenomen. De commissie ontvangt den dank der vergadering. n

7-. De kerken van IJsselmonde en Barendrecht verzoeken ter nadere grerisregeling de medewerking te mogen-ontvangen van een derde kerk. Hiertoe wordt Rijsoord aangewezen.

8. Ingekomen is het rapport van de Particuliere Synode. Aan depp. voor artt. 11 en 13 v wordt opgedragen een clas'ikale regeling voor d te stellen als uitvloeisel van de in de Part.-Synode aangenomen voorstellen betreffende de verzorging naar art. 11 en 13. Eenige vragen om opheldering worden door de afgevaardigden van de laatste Part. Synode beantwoord. De belangen van den medischen dienst worden ernstig besproken en aan de belangstelling der kerken aanbevolen. In de volgende vergadering zal worden gevraagd wat in dezen is gedaan.

9. Een circulaire van de Ned. Afd. van den Wereldbond der kerken wordt ter zijde gelegd.

10. Gelezen wordt een circulaire van deputaten voor den Ev. arbeid in N.-Brabant en Limburg. Tot steun van dezen arbeid worden alle kerken opgewekt.

11'. Aangevraagd is in totaal de vervulling van 16 vacaturebeurten. Slechts 14 kunnen toegestaan.

12. De consulenten doen meedeeling van de aan hun zorg toevertrouwde kerken.

13. De rondvraag naar art. 41 K.O. heeft plaats. Geen bizonderheden doen zich voor.

14. De vacaturebeurten worden aldus geregeld: Heerjansdam: Ds. Steenhuis 8 October. Klaaswaal: Ds. V. Hoven 8 October, Ds. Heidema 19' November, Ds. Goote 10 December. Numansdorp: Ds. V. Duin 29 October, Ds. Kunst 26 November, Ds. Steenhuis 17 December. Ridderkerk: Ds. Sleeswijk Visser i4 September. Strijen: Ds. Heidema 15 October, Ds. Goote 12 November, Ds. V. Hoven 17 December. Westmaas: Ds. Kuns^ 22 October, Ds. v. Duin 19 November, Ds. Sleeswijk Visser 10 December.

15. De deputaten wórden zoo mogelijk gecontinueerd. Tot kerkvisitatoren wordeii" benoemd: T)D. Steenhuis, Kunst sec. Van Duin.

16. I)e collecten en bijdragen worden geïnd.

17. Roepende kerk voor de è.v. vergadering die D.V. 6 Dec. zal worden gehouden, is IJsselmonde. Aanvang half elf uur.

18. De censura mofum wordt gehouden.

19. De korte notulen worden ge-lezen en vastgesteld.

20. De • kerk van Numansdorp deelt nog mee, dat zij op 29 Nov. D.V. hoopt te gedenken dat zij vóó^ 40 jaar als Geref, Kerk werd geïnstitueerd. Den consulent wordt opgedragen alsdan de classe te vertegenwoordigen,

21. Ds. Heidema gaat in dankzegging voor. De praeses sluit de vergadering.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's