Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christelijke lectuur voor onze  Militairen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christelijke lectuur voor onze Militairen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu de lange winteravonden weder aankomen, is het zeker van hoog belang, dat onze militairen van goede lectuur worden voorzien.

, Zij, die door de mobilisatie nu reeds meer .dan twee jaar onder de wapenen staan, dragen wel het zwaarste deel van den lasf, dien de oorlogstoestand in Europa ook op ons vaderland heeft gelegd. Het al duurder worden der levensmiddelen en al meer stijgen der belastingen moge ook elders den druk doen gevoelen, het grootste offer wordt toch van hen gevergd, die opgeroepen zijn om de wacht op de grenzen te betrekken. Zij zijn verwijderd van hun huis en gezin ; ze moeten in een omgeving verkeeren, die zedelijk en religieus verre van verheffend is ; ze ontberen voor hun geestelijk leven zooveel, én staan aan zoo menige verleiding bloot. Al wat er kan gedaan Worden om hen te helpen en te steunen, is daarom plicht. En, niet het minst dient er gezorgd te worden, dat zij goed geestelijk voedsel ontvangen. Anders dreigt de verveling van het eentonige leven hen • op verkeerde paden te voeren.

Het was daarom een uitnemende ge­ h dachte, dat uit het Centraal Nationaal Comité, dat onder leiding van Ds. Vonkenberg opgericht is, om overal waar de behoefte zich doet gevoelen, tijdelijk militairen Tehuizen op te richten gedurende de mobilisatie, een afzonderlijke Commissie gevormd werd, welke de opgerichte Tehuizen van Christelijke lectuur voorzien wil. De kas van dit Comité is echter reeds zoo aangesproken, dat er bijna geen geld meer voorradig is, en daarom wordt ons verzocht een dringend-beroep te doen om gaven voor dit goede doel. Zeker zullen niet alleen-gaven in geld, maar ook goede Christelijke boeken in dank worden aan-' genomen. En dat onze rnilitairen zulke boeken op grooten prijs stellen, blijkt wel. Van het pas in het Nederlandsch vertaalde geschrift van Prof Westphal, dat onder den titel van jfezus van Nazareth een saamvatting geeft van wat in de vier Evangeliën van het leven' van Christus ons e meegedeeld wordt, is de eerste oplaag, die lO'.OOO exemplaren bedroeg, reeds zoo goed als uitgedeeld, en de aanvraag is nog' zoo groot, dat tot een tweede oplage zal moeten worden overgegaan. Zoo wordt in deze Christelijke lectuurverspreiding onder de militairen ons een kostelijke gelegenheid tot Evangelisatie geboden, die we'niet ongebruikt piögen laten voorbijgaan. Laat daarom, een ieder voor dit goede doel iets bijdragen. Beter dan voor den arbeid ten bate onzer militairen kan orize gave in dezen tijd wel niet worden besteed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Christelijke lectuur voor onze  Militairen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's