Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Evangelisatie en Christelijke Volksbibliotheken.

Inzonderheid in Frieslands Zuid-Oosthoek heeft de jarenlange prediking van het modernisme groote godsdienstige en zedelijke verwoestingen aangericht, 't Ongeloof heeft er den bodem toebereid voor het sociahsme, dat nergens zoo welig tiert als in deze streken, en het materialisme gaat er hand aan hand met den zmnendienst. De publieke ontheihging van den Zondag zoowel in kleinere als in grootere dorpen is ergeriijk. De dag des Heeren is allerwegen de dag voor uitvoeringen, politieke demonstraties en feesten.

In deze streken is het werk der Evangehsatie meer dan ergens elders noodzakelijk. Welnu, daar wordt ook reeds sinds jaren Evangelisatiearbeid verricht namens de classis Heerenveen der Geref. kerken, welke hierin gesteund wordt door al Frieslands kerken en door vele christenen in ons gansche land. Er bevinden zich op ons Evangelisatieterrein vijf kerken, die gesubsidieerd worden voor den dienst des

Woords. Al deze kerken (twee er van zijn gecombineerd) genieten het groote voorrecht om een eigen predikant te bezitten. Deze kerken zijn de middelpunten van het Evangelisatiewerk, dat in den loop der jaren niet ongezegend is gebleven, getuige de groei van meer dan ééne kerk.

Een der middelen, in den arbeid der Evangelisatie aangewend, is lectuurverspreiding. Maar deze tak van dienst moet nu naar het oordeel der evangeliseerende kerken en der classis Heerenveen noodzakelijk uitgebreid worden, 't Is zeer wenschelijk, dat elke kerk in het bezit van een flinke christelijke Volksbibliotheek gesteld wordt. Van lezen is men veelal niet af keerig in onzen naar kennis dorstenden tijd. En 't geschreven Woord baant meermalen den weg voor het gesproken Woord.

Daarom komen wij tot U met het verzoek, Uw boekenkast eens na te zien, of gij niet iets missen kunt voor de christelijke Volksbibliotheken in Frieslands donkeren Zuid-Oosthoek Vooral christelijke verhalen zullen ons welkom zijn. Wellicht staan er in Uwe kasten boeken, die gij niet meer leest. Maakt ze dan rentegevend door ze af te staan voor de uitbreiding van Gods koninkrijk.

De deputafen der classis Heerenveen:

Ds. J. R. DIJKSTRA, Voorzitter.

J-H. BEKKERING, Peniüngm.

B. R. LOOYENGA.

P. M. BUSSTRA.

DS. R. K. M. HUMMEI.EN,

te Heerenveen, Secretaris. Heerenvecn., 20 October '16.

P.S. Onze Kerkbodes v/orden verzocht dit ingezonden stuk over te nemen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's