Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hooggeachte Redactie!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hooggeachte Redactie!

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

In De Heraut van 5 Nov. j.l. worden aan mijn brochui-e over het reserveeren van zitplaatsen in onze kerkgébonwen enkele zeer waardeerende wo.orden gewijd, waarvoor ik U gaarne mijn hartelijken dank betuig. Toch zij het mi vergund, naar aanleiding van een zinsnede aan 't slot van Uw bespreking; een paar opmerkingen te maken. U schrijft:

W.e gelooven zelfs, dat zijn beloog krachtiger en afdoende zou geweest zijn, wanneer hij zich uitsluitend bepaald had tot zijn protest tegen het stelsel van plaatsenverhuren als zoodanig. Nu het hem mede er om te doen was, gelijk ook de titel van zijn brochure uitwijst, om elk reserveeren van zitplaatsen te bestrijden, ging hij iets te ver, waardoor allicht de indruk van zijn voortreffelijk betoog verzwakt zal worden.»

Inderdaad was het er mij niet om te doen, elk reserveeren van zitplaatsen te bestrijden Niet alleen vind ik het behoorlijk, dat voor de ambtsdragers, de leden van de Commissie van Beheer e.a. plaatsen worden gereserveerd, maar ik acht het ook wel wenschelijk, dat de gewone leden een vaste plaats ontvangen, die hun dan door den Kerkeraad worde aangewezen en waardoor ze van de gasten en vreemdelingen worden afgezonderd. Deze regeling heb ik ook in mijn boekje besproken, doch daartegen gaat mijn protest toch niet.

En wat nu de keuze van den titel betreft, geef ik gaarne toe, dat het woord verhuren allicht meer indruk had gemaakt dan reserveeren^ omdat het kwaad zich juist in het verhuren (bij opbod) in zijn meest stuitenden vorm vertoont. Maar met die wijziging in den titel zou ik dan toch weer niet te kennen willen geven, dat elk verhuren van zitplaatsen absolute afkeuring verdient, want er is ook een verhuren zonder koophandel, waartegen uit beginsel geen enkele bedenkingen: valt in te brengen. Misschien was het beter geweest, te spreken van het verdeden der zitplaatsen in onze - kerkgebouwen.

Mocht evenwel de lezing van mijn brochure den indruk vestigen, dat elk reserveeren van zitplaatsen door mij wordt veroordeeld (ofschoon ik meen, dat dit niet het geval behoeft te zijn), dan hoop ik bij gelegenheid mijn gevoelen in betrekking tot deze zaak meer nauwkeurig bloot te leggen.

Met beleefden dank voor de'Tjpname dezer regelen,

Uw dw. br. in Chr.

R. VAN WAGENINGEN PZ.

Zuidwolde (Gron.j.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Hooggeachte Redactie!

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's