Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

W. KIRCHNER

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

W. KIRCHNER

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zooeven

Prijs ƒ2.25 - In prachtband ƒ2.90

Hoofdstuk I, De eerste kerlcen in doleantie.

1. Actie in de classis

Harderwijk. 2. Dr. Van den Bergh naar

Voorthuizen. 3. Candidaat Houtzagers naar

Kootwijk. 4. Geen toegang tot het

proponentsexamen. 5. Een onregelmatig examen. 6. De eerste kerk in doleantie. 7. De moederkerk der

Doleantie. 8.'In memoriam. 9. De Friesche Waarheidsvrienden. De Fri'ische Gereformeerde Predikantenvereeniging Reitsums losmaking. Modus vivendi. Verband van kerken in doleantie.

Hoofdstuk II, De Congresbeweging.

1. De Reformatie te

Amsterdam. 2. Ds. C. A. Renier. 3. De reformatie te

Rotterdam. • 4. Dr. Hoedemaker te Sneék. 5. Het Geref. Kerkelijk

Congres. 6. Dr. Hoedemaker en het

Congres. 7. Het Synodale wachtwoord.

Hoofdstuk III, Uitbreiding der Doleantie.

, 1. De reformatie te Utrecht. 2. Keuchenius naast Elout. 3. Het adres van Keuchenius CS. 4. Protest tegen het afzettingsvonnis. 5. Het conflict te Dieren. • 6. De beroerder gestraft. 7. De reforrnatie te Nijkerk. 8. Te Buitenpost en Tzum. 9. „Hebt ge Mij liever dan

deze, ? " 10. In de schuur van Slob. 11. Evangelist De Jong. , 12. De oudere predikanten.

Hoofdstuk IV, Geweldadigheden te Leiderdorp.

1. De reformatie te Leiderdorp 2. Een partijdig burgemeester 3. Politie, infanterie en

cavalerie. 4.' Lohman's interpellatie. S. De rust opnieuw verstoord.

INHOUD:

verscheen:

6. Ds. Vlug voor de Haagsche rechtbank.

. Hoofdstuk V. Te Wons en te Serooskerke.

1. De reformatie te Wons. 2. De strijd om het kerkgebouw, 3. De strijd om de pastorie. 4. De reformatie in Zeeland. 5. De predikant van Serooskerke. 6. Geen modus vivendi. 7. Rustverstorende politie. 8. De bewakers achter slot. 9. Wons en Serooskerke in

de Tweede Kamer.

Hoofdstuk VI, Allerlei rechtsverkrachting.

1. Als ten tijde der Afscheiding. . 2. De burgem. in dienst der

Kerk. 3. Trouwbreuk. 4. Erger dan tijdens de Afscheiding. 5. Collecteeren verboden. 6. Huiszoeking te Hijlaart en

te Garijp. 7. Weduwen op straat gezet.

Hoofdstuk VII. In doleantie bij de Overheid.

1. Een Arminiaansche procedure. •2. De pleitrede van Ds.

Hulsebos. 3. Bede om rechtsherstel. 4. Vereeniging: De Kerkelijke Kas. 5. De uitspraak v. d. Hoogen

Raad.

6. Een edel broederpaar. 7. De gevoerde processen. 8. Kerkelijk leven te Maassluis. 9. De proceskosten. 10. Driemaandelijksche collecten. 11. „Doleerende".

Hoofdstuk VIII. Anti-doleerend kerkisme.

ill de Hederlapissli Harvormie M ier Ille esyw

Historisch geschetst door

J. C. ^ÜLLI^Ai^N

Hoofdstuk IX,

Krachtssntwikkeling der Doleantie.

1. Kerkelijke weekbladen. 2. „Uit de diepte". 3. Vrijwillige inschrijvingen. 4. Schriftuurlijk voorbeeld. 5. In het licht van Gods

Woord. '6. Opwekking tot dankz. en

gebed. 7. Reformatie van het Diaconaat. 8. Reformatie van het Ouderlingen-ambt. 9. Het ambt. der geloovigen. 10. Roeping tegenover de

achtergeblevenen. 11. Niet slechts voor „ons

kerkje". 12. Bij het doen van belijdenis. 13. Aan predikanten, ouderlingen en diakenen.

Hoofdstuk X Separatie en Doleantie.

1. Sympathie van Christel.

Gereformeerden. 2. Tweeërlei methode v.

reformatie. 3. Het Reglement van 1869. 4. Tweeërlei opleiding. 5. Van twee vaders der

Scheiding.

6. Van twee ' vaders der

Doleantie. 7. Van den oud-strijder voor

Kerkherstel. 8. Het besluit tot vereeniging. 9. De vereenigde zitting.

Register.

Lijst der illustraties. De moederkerk der Doleantie te Voorthuizen ; Dr. Mr. W. van den Bergh; Cand J H. Houtzagers; Ds. G. H. van Kasteel; Ds. J. J. A. Ploos van Amstel; Ds. C. A. Renier; Ds. yf Lion Cachet; Dr. G. H. J. W. J. Geesink; Ds. G. Ringnalda ; Ds. H. Hoekstra; Ds. J. C. van Schelven ; Ds.

1. Een vaderhart'doorpriemd. W. Maan; Ds. G. Vlug; Ds. 2. Van het breken van be­ P. J. W. Klaarhamer; Ds. J. loften. H. F. Gangel; Dr. C. C. Schot; 3. Nog eens: breken van Ds. C. L. F. van Schelven ;

beloften. Ds. E. Eisma ; Ds. J. Hulsebos; 4. Hoofdelijke omslag. Jhr. Mr. W. H. de Savornin 5. Een dank- en bedestond Lohman ; Ds. A. van Schelven;

in de Nieuwe Kerk. Ds. J. C. Sikkel; Dr. L. H. 6. Geen wettige doop. Wagenaar. ^^ De portretten 7. Klopjacht in Friesland. zijn nagenoeg allen naar photo's 8. Volkstelling. uit de dagen der Doleantie.

Vroeger

verscheen:

D£ AFSCHEIDIi^G De Strijd voor Kgrkherste!

in de Nederl. Hervormde Kerk der XlXe eeuw Historisch geschetst door J. C. RULLMANN

Prijs /• 2.25 — In prachtband f 2.90

in de Nederl. Hervormde Kerk der XlXe eeuw Historisch geschetst door J. C. RULLMANN

Prijs /' 2.25 -— In prachtband /' 2.90

Ieder dezer drie boeken is op zichzelf een compleet werk, en te zamen vormen zij een vaderlandsche kerkgeschiedenis der zoo belangrijke XlXe eeuw. Men vindt in deze boeken een groote serie portretten van allen die in deze historie een plaats van eenige beteekenis innemen. Ieder belangstellende in het kerkelijk leven moet deze boeken bezitten. — Men bestel Ie bij den boekhandel of bij den uitgever:

W. KIRCHNER, Bloemgracht 133, AMSTERDAM

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

W. KIRCHNER

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's