Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergadering der Kerken in de classe Gouda, 7 November 1917.

Ds. Verhoog, Praeses ; Ds. Roos, scriba ; Ds. V. Setten, assessor. De Praeses verwelkomt Ds. Roos met eea hartelijk woord. Verzoek van Ds. V. Halsema om eervol ontslag uit zijn dienst in de classe Gouda, wegens aanneming van de roeping der kerk van Halluni. Alzoo wordt besloten.

Voorstellen van de kerk van Haastrecht:1. „De classe brenge ter Part. Synode van 1917 't volgende : De Partic. Synode van Zuid-Holland ten N. overwegende, dat het in den jare 1918 drie eeuwen geleden, zal zijn, dat de groote Nationale Synode van Dordrecht (13 Nov. 1618—20 Mei 1619) bijeenkwam, dankbaar erkennende den rijken zegen, dien God door den arbeid dezer Synode heeft bereid voor de Geref. Kerken aller landen en aller tijden, bijzonder voor de kerken van ons Vaderland, stelt voor, dat de Geref. Kerken in Nederland, in Generale Synode vergaderd, het initiatief nemen tot een herdenkingsconvent, te houden binnen Dordrecht in het tijdperk van Nov 1918—Mei 1919 ; en dat zij besluiten, pogingen in het werk te stellen, om daartoe medewerking te verkrijgen van de correspondeerende buitenlandsche kerken, en zoo mogelijk ook van buiten ons kerkverband staande groepen van Gereformeerden, waarmede onze kerken niet in correspondentie zijn".

Met veel sympathie wordt dit voorstel door de classe ontvangen, en alzoo besluit zij.

2. Het 2é voorstel wordt gewijzigd, als volgt, aangenomen: „De classe Gouda spreke de wenschelijkheid uit, dat er jaarlijks vanwege de classes Gouda en Woerden een Zendingsdag gehouden worde. Zij verzoeke aan de classis Woerden om, indien deze tot nader onderzoek bereid is, deputaten aan te wijzen, die met de Zendingsdeputaten der classis Gouda deze zaak nader zullen onderSoeken, en met een voorstel voor beide classes komen."

Instructie der kerk van Moordrecht, waarbij die kerk toestemming en aanbeveling der classis verzoekt voor collecten in de kerken onder haar ressort met het oog op groote uitgaven, die de verbouwing der pastorie" vereischt. De classe besluit tot hartelijke toestemming en aanbeveling, het aan de prudentie van de kerk van M. overlatende, collecten in de kerken te vragen of persoonlijk rond te gaan; zoo noodig mag die-kerk in overleg met den consulent zich door middel van circulaires richten tot al de Geref. Kerken van Nederland.

Medegedeeld wordt, dat de approbatie van 't beroep van Ds, Roos naar Lekkerkerk is geschied.

M«d«dceliDg wordt gedaan OTcr de Zending.

In' antwoord op een instructie van de kerk van H. spreekt de classe uit, dat, ten gevolge van 't besluit der jongste Part. Synode van Z.-Holl. inzake de uitvoering van art. 13 K. O., het voldoende is in de beroepsbri^ven melding te maken van de bepalingen volgens de Syn. van Utrecht en de jongste, bepalingen der Part. Synode van Z.-Holland ten N.

Mededeeling van visitatie, gehouden in al de kerken.

Als Quaestor, der classis wordt benoemd Ds. Jansen. Ds. Vesseur tot classic, correspondent voor den arbeid in Rhein-Pruisen en Westfalen.

Tot consulent van Haastrecht Ds. Sap. -

Roepende kerk voor de volgende vergadering is Sluipwijk.

Ds. v. Halsema spreekt een hartelijk afscheidswoord, dat door den Praeses wordt beantwoord.

G. VAN BETTEN, assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's