Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Herziening der Statenvertaling.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Herziening der Statenvertaling.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Xaar de Standaard meedeelt, is de Commissie, aan wie de Synode opdroeg de Kerken te adviseeren over de vv-enschelijkheid en mogelijkheid van een herziening onzer Statenoverzetting, tot de volgende ccfnclusies gekomen:

Dat een nieuwe_vértaling of eene herziening, niet in dien zin noodzakelijk is te' achten, als zou de Statenoverzetting aan de gemeente het Woord Gods onthouden; dat echter taal en stijl der Statenoverzetting ten deele zijn verouderd, en er bovendien op het gebied der Schriftstudie aangaande allerlei zaken een vermeerdering van kennis is verkregen, die het mogelijk maakt de H. Schrift op verschillende plaatsen beter te vertalen, maar dat er voor een nieuwe vertaling of een herziening nog allerlei voorarbeid dient verricht te worden.

In verband met deze conclusie wordt de Synode geadviseerd, niet zelve het initiatief te nemen tot een nieuwe vertaling of herziening, maar de wenschelijkheid uit te spreken, dat deskundigen binnen den kring van de Gereformeerde Kerken, zoo mogelijk in everleg met elkander, den voor deze zaak noodigen voorarbeid ter hand nemen of voortzetten.

Natuurlijk dient de publicatie van het rapport zelf te worden afgewacht, " voordat we over dit advies ons oordeel kunnen d uitspreken. Want om deze conclusies te C beoordeelen, zal ook kennis moeten ge­ i nomen worden van de gronden, waarop e dit advies rust,

Reeds thans kan echter gezegd worden, dat deze conclusies, wanneer de mededeeling in De, Standaard althans juist is, met voorzichtigheid zijn gesteld. Het is goed, dat de Commissie duidelijk heeft uitgesproken, dat de voorstelling, alsof door gebrekkigheid van onze Staten-overzetting het Woord Gods aan de Gemeente onthouden zou worden, onjuist is. De ongerustheid, die gewekt was bij de gemeente door sommiger al te scherpe critiek op onze overzetting, zal daardoor . weggenomen worden. Trouwens, wie de Engelsche vertaling, die nog altoos door het Britsche Bijbelgenootschap wordt uitgegeven en bij de Engelsche Kerk in gebruik is, met onze Statenoverzetting vergelijkt, zal zien, hoe bijna gelijkluidend beide vertalingen zijn. En waar de C& mmissie toch, op dé door haar aangegeven gronden, erkent, dat de 'herziening onzer Statenoverzetting op den duur wenschelijk is, is het wijs, dat ze de Synode voor overhaasting waarschuwt, door haar te wijzen op den belangrijken voorarbeid, die hiervoor nog te verrichten valt, en diarom de Synode afraadt zelve het initiatief tot zulk een herziening te nemen, maar alleen door haar de wenschelijkheid wil uitgesproken zien, dat deskundigen aan dezen voorarbeid zich wijden.

Tegen dit laatste kan zeker niemand bezwaar hebben. Het is de weg, die ook reeds door de Standaard aangewezen was. Laat eerst door deskundigen uit onzen krjng onderzocht worden, in hoeverre de voorarbeid, die voor zulk een verbeterde vertaling noodig is, reeds als afgeloópen kan beschouwd worden, en laten zij dan beproeven, of het hun gelukt een zoodanige herziening van onze Statenoverzetting of desnopds een nieuwe vertaling te leveren, die niet alleen wetenschappelijk nauwkeurig is, maar ook het Woord Gods in een daarbij passenden vorm ons biedt. Blijkt het, dat zulk een nieuwe vertaling of herziening van de Statenoverzetting bij ons volk er ingaat en aan de geestelijke keur voldoet, dan is er voor de Synode eerst oorzaak om de vr»iag onder de oogen te zien, in hoeverre zulk een nieuwe vertaling ook het kerkelijk stempel ontvangen kan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Herziening der Statenvertaling.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's