Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oproep tot gebed.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oproep tot gebed.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gaarne verleenen ook wij plaats aan den volgenden oproep tot gemeenschappelijk gebed in de neutrale staten voor den vrede :

Wij neutralen, die tot nu toe van den oorlogsgruvvel vrij kwamen, w ij behooren voor onze broedervolken op de knieën te gaan, om den verbeurden vrede van God af te smeeken.

Die vrede is door de volken, ook door hen, die hem nog bezitten, voor Gods aangezicht gansch verbeurd, om verschillende redenéh:

om de verwerping van den Christus naar de H._Schrift; .

om de verwerping van de beginselen van Gods Woord voor het staatkundig leven:

om clè onder het volk heerschende ongerechtigheden ;

om de wereldgehjkvormigheid in den handel en wandel der geloovigen zelf.

Een ieder onderzoeke zijn eigen hart en leven, en werpe zich, voor zich en de zijnen, voor eigen volk, en voor de natiën, die in oorlog zijn, neder voor het aangezicht des Heeren!

Dit doe men d a g e 1 ij k s, een ieder voor zich, en zoo dikwijls als het kan, g e z a m e n-1 ij k, hetzij als afzonderlijke gelijkgezinde geloovigen, hetzij als daartoe opgewekte plaatselijke Kerken:

- opdat wij ons van onzen broeder-en liefdeplicht kwijten jegens onze dagelijks in nood des doods zijnde broeders en zusters;

— en opdat de Heere, wegens den geest van; »Ben ik mijns broeders hoeder? " ook tot ons het zwaard niet zende!

Smeeken wij zoo al te zamen hartelijk den Heere, op grond van Zijne beloften naar:

Matth. 18 : 19, 20; Matth. 7 : 7—12; Joh. 14 : 12-~14; -Joh. 15 : 7: acharia 4 : 6b ;

opdat het eerste ritselen van vrede toch spoedig moge doorwerken tot den lieflijken vrede zelf i

»En zij hebben Hem als een waterstroom aangeloopen, en hunne aangezichten zijn niet schaamrood geworden !" Ps. 34 : 6.

Geve de Heere, dat deze God-èn mensehèn Christendom onteerende oorlog spoedig eindige !

Dr. M. Balt, Ds. A. M. Diermanse, Prof. Dr. H. Bouwman, S. Wouda, J. Siebesma, Ds. C. Beets, Ds. A. J. Wartena, J. N. Bieger, Mr. P. B. Bouman, lonkvr. F. J. van Beeck Calkoen, Dr. M. Brants, W. J. den Boesterd, Dr. A. J. Cramer, A. H. Goedhart, J. Huitema, Ds. A. W. Ippius Fockens, Dr. A. F. Krull, Mr. R. van Maare, J. N. van Munster, Jhr. S. B. Ortt, L. Penning, P. W. van Rossem, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman Minister van Staat, Generaal J. G. U. Schoch, C. Smeenk, Rector J. J. Swildens, Jhr. Mr. N. G. Teding van Berkhout, G. Velthuysen, F. van Vliet, Ds. C. F. Westerman, Dr. H. J. K. Westerraan Holstijn, M. van VVijhe Kzn., , en vele anderen.

Vooral in deze dagen, nu de eerste officieele uitnoodiging is geschied om tot vredesonderhandelingen te komen, heeft deze oproep tot gebed dubbele beteekenis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Oproep tot gebed.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's