Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

h Kort verslag van de vergadering der Gereform. Kerken in de classis 's-Gravenhage, gehouden 14 Nov, 1916, in de AVesterkerk te.'s-Gravenhage.

Moderamen: Ds. C. W. Ploos van Amstel, raeses; Ds. W. H. Oosten^ assessor; Ds. A. . van Minnen, scriba. h s

Art. 1. De praeses opent de vergadering met et laten zingen van Ps. 87 vs. 1 en 2, leest esaja 45 : 14—35 en gaat voor in gebed.

Art. 2. De D.D. ELramer en Heeres onderoeken de credentiebrieveh en rapporteeren, dat lle kerken wettig zijn vertegenwoordigd. Eén erk heeft een instructie.

Art. 3. Na het lezen der notulen, die onveranderd werden goedgekeurd, doet Ds. Sikkel mededeeling van enkele uitgegane stukken.

Art. 4. In de plaats van Ds. Sikkel wordt ot actuarius benoemd Ds. Pontier van Maasdijk.

Art. 5. Na gehouden examen wordt de Eerw. heer L. M. Wynia, beroepen D. d. W. te Wateringen, toelaten riiet algemeene stemmen tot de bediening des Woords en der Sacramenten.

Art. 6. Naar aanleiding van een schrijven van de Geref. kerk te Batavia, met verzoek om het beroepingswerk dier kerk te steunen, wordt aan de depntaten voor de kerken van Ned.-Indië opgedragen dien steun te verkenen.

Art. 'I. Ds. Dijk brengt rapport uit namens de commissie inzake de verbetering der predikantstractementen. De commissie meent, dat het goed zal zijn, de subsidie voor de hulpbehoevende kerken te verhoogen, en wekt andere kerken op actief te blijven in deze zaak, daar de gemeenten over het algemeen het hoog belang dezer zaak niet gevoelen.

Art. 8. Naar aanleiding van een schrijven van de classis Amsterdam der Christ. Gereform. kerken en een schrqven van de classis Koevorden der Geref. kerken wordt het moderamen met den actuarius aangewezen, om met de commissie van de classe A'dam der Chr. Geref. kerken in overleg te treden om te komen zoo mogelijk tot een algemeeneri biddagmethet oog op den nood der tijden. ""

Art. 9. De kerk van Wassenaar, ondersteund door de classis Leiden, vraagt intrekking van het besluit der vorige classis en alsnog steun in den dienst des Woords. Besloten wordt om bij het vorig" besluit te blijven.

Art. 10. Het bezwaar, ingebracht in een censurezaak, wordt afgewezen en de censure rechtvaardig geacht.

Art. 11. De kerken worden naar aanleiding van een schrijven van 4^' Partic. Synode van Noord-Brabant en Limburg over den Evangelisatie-arbeid, opgewekt dien arbeid te steunen.

Art. 12. Het jaarverslag 1915 van de Geref. kerk van Soerabaja wordt aan den kerkeraad van 's Gravenhage overgegeven.

Art. 13. De nieuwe regeling voor de consu lentschappen in de classis" voorgesteld door de D. D. Jonker en Sikkel, wordt aangenomen en luidt als volgt: voor den Haag treedt op Scheveningen, ; voor Delft treedt op Schipluiden; voor 'sGravenzande Monster; voor de Lier Maasdijk; voor Loosduinen Naaldwijk; voor Monster 's Gravenzande; voor Naaldwijk Loosduinen ; voor Rijswijk 'Wateringen; voor Scheveriingen Den Haag; voor Schipluiden Delft; voor Voorburg Leidschendam; voor Zegwaart Pijnacker; voor Maasdijk de Lier; voor Pijnacker Zegwaart; voor Wateringen Rijswijk; voor Leidschendam Voorburg.

Art. 14. Ingevolge haar instructie vraagt de kerk van Schipluiden 6 vacaturebeurten. Deze worden toegestaan en zullen vervuld worden in December : doqr de D.'D. van Minnen en Oosten; in Januari: door de D.D. Ploos van Amstel en Pontier; in Februari: door de D.D. Ringnalda en Schuurman.

Art. 15. Ds. Jonker brengt rapport uit over gehouden kerkvisitatie.

Art. 16. Ds. Kramer doet eenige mededeélingen over de zending.

Art. 17. De instructie van de kerk van V. inzake een huwelijksaanvrage wordt behandeld.

Art. 18. Bij de rondvraag naar art, 41 D. K. O. doet een kerk mededeeling, dat een lid is afgesneden geworden.

Art. 19. Na dankgebed van Ds. W. H. Oosten, wordt de vergadering gesloten.

Op last der classis,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's