Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zoo sterft ook dit jaar weer weg zonder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zoo sterft ook dit jaar weer weg zonder

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 29 Dec. 1916.

Zoo sterft ook dit jaar weer weg zonder de vredeboodschap, waarnaar elk Christen, diewarschis van dit gruwelijk bloedvergieten, smacht, aan de volkeren van Europa gebracht te hebben.

Of het nieuwe jaar, dat komt, nog banger strijd en nog schrikkelijker worsteling ons brengen zal, dan wel of de vredesengel van den hemel zal nederdalen en het vrede op aarde ons weer verkondigen zal?

Nog is het voorstel tot vredesonderhandeling van Duitschland niet definitief afgewezen. Nog blijft de nobele poging tot bemiddeling tusschen de strijdvoerende Mogendheden door president Wilson en de vrede bieden. Maar wie de schampere taal las, waarmede Duitschlands voorstel tot onderhandeling door de Ententepers ontvangen werd; wie de redevoeringen las door de ' leidende staatsHeden van Rusland, Frankrijk en Engeland gehouden; wie zag, met wat bitterheid zelfs de poging tot bemiddeling van president Wilson werd afgewezen, — voelt zelfs de kleine hoop zich ontzinken. Eer schijnt alles er op te wijzen, dat de strijd in het nieuwe jaar met nog feller woede, met nog schrikkelijker oorlogsmiddelen, met nog meer opoffering van menschenlevens zal gestreden worden. Zelfs klemt de vraag steeds banger, of de thans nog, neutrale landen bij de laatste en beslissende worsteling wel buiten den oorlog zullen kunnen blijven. Amerika dreigt reeds, wanneer de 'vrede niet komt, het zwaard "it de scheede te trekken. De »verscherpte* blokkade van Engeland en de »verscherpte c duikbootenactie van Duitschland zal Nederland en de Scandinavische rijken in steeds onhoudbaarder^ positie brengen. En Zwitserland ziet met bange zorg de toekomst tegemoet, waar ook zijn neutraliteit steeds meer wordt bedreigd.

Zoo eindigt het Oude jaar met een schuld, die op al de volkeren, welke dezen oorlog gewild hebben, steeds zwaarder drukt. Een schuld aan menschenlevens, die weer zijn opgeofferd; aan leugen en haat, die al feller is opgevlamd; aan vernietiging van de rijkste goederen, die het Christendom aan de volkeren, had gebracht. En het Nieuwe jaar wordt geboren, onder de donkerste vooruitzichten, waarbij nauwelijks een straal van licht meer door de dreigende donderwolken, die het zwerk bedekken heen breekt.

Stemme het ook ons volk tot verootmoediging en tot gebed.

Tot verootmoediging. Want ook al bleef Nederland voor den .oorlogswaanzin be waard, die 'een Roemenie ^ten ondergang bracht, van een dieper geestelijk leven, een smeeken tot God den Heere, was bij ons volk als volk geen sprake. Rijke oorlogswinst, met-schatten in de handen van enkelen geworpen, verscherpte de tegenstelling, tusschen arm en rijk. Waar in menig gezin gebrek werd geleden, heerschte bij anderen een brooddronken weelde, die om wrake riep. In het parlement een partijkrakeel, waarbij van den ernstigen toestand, waarin ook ons vaderland verkeert, niets gevoeld werd. En onder het volk steeds meer mokkende ontevredenheid over de economische maatregelen, door de Regeering niet altoos met wijs beleid genomen, en over den last, door de mobilisatie onzer weermacht op öns gelegd. Zelfs ons kerkelijk leven verhief zich niet, maar - zonk. In de Hervormde Kerk woedde de partijstrijd onverminderd voort. En bij onszelf, was er klacht over onze ingezonkenheid en geesteloosheid.

Zoo is er wel oorzaak om ons te verootmoedigen voor den Heere onzen God, maaj-niet minder tot ernstig gebed, wanneer - .straks de ure van het Oudejaar aanbreekt en het Nieuwe begint. Tot gebed, dat God de Almachtige den bitteren haat wegneme uit het hart der volkeren en den geest uit den afgrond bezwere. Want het is niet de geest ~van Christus, maar de demonische geest van Satan, die een menschenmoorder van den beginne was, die thans de volkeren bezielt èn ze voortdrijft naar den rand van den ondergang. Tot gebed, dat God ons land en volk beware voor de gruwel en ellende, die een meegesleept worden' in den oorlog over onze erve brengen zou. Tot gebed, dat God te midden van de zedelijke verwording der natiën en het opschuimen uit de diepte van de meest zondige passiën, zijn Kerk beware en in stand hdude en tot een licht en zout in de wereld stelle. .Tot gebed, dat de komst van Christus verhaast worde, die een nieuwe aarde ons brengen zal, waarop gerechtigheid en vrede zal wonen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Zoo sterft ook dit jaar weer weg zonder

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's