Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gravin de La Tour. Den 7en October stierf op het slot Treffen Elwine, gravin de La Tour, stichtster van vele philantropische inrichtingen, in den leeftijd van 75 jaar. Het «Ev. Gemeindeblatt für Galiciën und die Bukowina'' schrijft: «In de gravin verliest de Ev. Kerk van Oostenrijk eene der voornaamste persoonlijkheden op het gebied van Christelijk liefdewerk en inwendige zending. Reeds vroeg werd zij getroffen door de groote tegenstelling die in haar vaderstad Görz op maatschappelijk gebied bestond. Zij vat e het plan op om door den arbeid der liefde die tegenstelling te verzachten. Een te Görz voor dit doel opgerichte vereeniging bevredigde haar niet, daarom begon zij in Russiz haar liefdearbeid onder kinderen. In het jaar 1878 kreeg zij toestemming van de overheid tot het stichten van een Duitsch-evangelische opvoedingsinrichting en school. Toen haar echtgenoot de heerlijkheid Treffen verworven had, begon zij aldaar eene Zondagsschool, WM^in zij arme kinderen met medewerking van helpsters onderwees. Kort daarop verrees een Evangelische bijzondere school, een te huis voor kinderen en een te huis voor de verwaarloosde jeugd; ook trok een Evangelist door Karinthië. Ook trachtte zij dronkaards door middel van blauwen-kruis arbeid terecht te brengen. Daarna stichtte de gravin een Christelijk hospitium te Triest, dat door den oorlog opgeheven is. In verbinding hiermede stelde zij een stadszendeling en een diakones in de groote havenstad aan, huurde een zaal, richtte een kleine jongelingsvereeniging op en trad kort voor den oorlog in verbinding met dè hoofdvereeniging voor inwendige Zending om zeelieden en vreemdelingen in Triest te bearbeiden. Vertrouwen stellende in de ridderlijkheid van het Italiaansche volk, bleef de Gravin trots de waarschuwingen harer fainilie na de oorlogsverklaring op haar goed, terwijl de meesten van hare verwanten hun heil in de vlucht zochten. De gravin werd van Russiz naar Italië overgebracht, waar zij meer dan een half jaar in de gevangenis smachten moest. Ook haar neef von Gall, die haar niet verliet, trof hetzelfde lot. Dit werd de oorzaak van de ziekte der bejaarde vrouw; Ontbering, onwaardige .behandeling, zorg en kommer over hare nabestaanden en de inrichtingen die haar zoo na aan-het hard lagen, braken de kracht der eenmaal zoo krachtige dame. Door bemiddeling van vrienden en van den president van Zwitserland, kon zij in het Berner diakonessenhuis en ater door een vriendenkring te Stuttgart verpleegd orden. Trots alle zorgen kwam zij als een geroken vrouw naar Treffen terug. Hier. trof haar de zwaarste slag. Haar neef, Theodor von Qall, en jongeling die veel van zich deed verwachten, tierf plotseling te Stuttgart aan een blindedarmperatie. Zij had gehoopt, dat deze van God geoepen was, om later het liefdewerk, door zijn oudante begonnen, voort te zetten. Dit verlies kon zij iet te boven komen, "

De. echtgenooie van het hoofd der Chmeesche republiek gedoopt. In de „Missionairy Review of the World" is het volgend* bericht te lezen:

Dr. Sun Yat Sen, die de leider was van de re

volutle welke leidde tot het uitroepen van de republiek van China, en haar voorloopig president e werd, heeft steeds tegenover de Zending een sympathieke houding aangenomen, al ging hij zelf niet tot het Christendom over. Nu wordt van uit Macao bericht, dat zijn echtgenoote door een van de Baptistische zendelingen aldaar is gedoopt. Zij kwam het eerst onder de prediking van het Evangelie toen zij jaren geleden in Amerika vertoefde. Gedurende de laatste twee of drie jaar woonde zij in Macao, terwijl haar man zijn propaganda in Japan dreef, en woonde de diensten in de Baptistische Zendingskerk bij.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Bemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's