Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hulp aan onze predikanten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hulp aan onze predikanten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

. Dat onze Generale Synode ook rekening heeft gehouden met den noodtoestand, waarin onze predikanten verkeeren en verschillende besluiten heeft genomen, om daarin te voorzien, spreekt wel van zelf.

Natuurlijk is de Synode daarbij niet hiërarchisch te werk gegaan en heeft zij geen besluiten genomen, waardoor aan de Kerken bevolen wordt dit of dat te doen.

Zulk een bisschoppelijke macht komt aan de Synode niet toe. Maar wel heeft de Synode besloten aan alle Kerken te schrijven, dat met het oog op de moeilijke tijdsomstandigheden, waarin we leven, het recht en billijk is, dat alle predikanten een duurtetoeslag krijgen van minstens 12 pCt.

Naar de pers meldt, heeft de Kerkeraad van 's Gravenhage dan ook reeds besloten zulk een duurtetoeslag aan zijn predikanten te geven.

Mogen ook de andere Kerken, die zulk een Synodale aanschrijving ontvangen, met deze zaak ernst maken. Onze dinaren des Woords moeten geholpen worden. Is een Kerk niet bij machte zelf in dezen nood te voorzien, dan wees de Synode haar den weg aan, dien zij te bewandelen heeft.

Ze moet dan om hulp aan de andere Kerken vragen. Eerst Classicaal en dan Synodaal. Maar in geval mag men met een: wij kunnen niet geven, zich van de zaak afmaken.

Hoezeer de offervaardigheid stijgen kan, wanneer er maar bereidheid is om naar den eisch van Gods Woord te handelen, bleek wel uit het rapport van deputaten tot verbetering der tractementen. Met blijdschap konden zij constateerën, dat, dank zij hun aansporing tot de Kerken gezonden, de predikantstractementen in 6 jaar tijds met B ISO.OOO verhoogd waren. Vooral in sommige provinciën is de stijging dan ook zeer belangrijk; waar vroeger in de hoofdstad fl 1600 tractement gegeven werd, vindt men nu dorpen, die het tractement al op fl 2000 gebracht hebben. Maar hoe dankbaar we daarvoor zijn, onze Kerken zijn nog niet, waar ze komen moeten. En vooral nu de nood zoo nijpt, mag men onze dienaren niet in de ellende laten. Het is hun eer, dat ze zoo weinig geklaagd hebben.

Nu de Synode het voor hen opnam en aan de Kerken een schrijven zond om voor huh belangen te pleiten, moge geen enkele Kerk achterblijven om in dien noodtoestand te voorzien.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Hulp aan onze predikanten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's