Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan de Gereformeerde kerken in Nederland.

De Sjmode van de G^eformeerde kerken, onlangs te Rotterdam gehouden, droeg aan Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid op; om met afgevaardigden van de Protestantsche_ Christehjke kerken in ons vaderland in overleg te treden over eene gemeenschappehjk te houden ure der verootmoediging en des gebcds.

In eene vergadering van afgevaardigden, dit Woensdag 12 Sept. 1.1. te Utrecht samen kwam. werd daarvoor vastgesteld de morgengodsdienstoefening van Zondag 7 Oct. e.fc.

Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid, hebben daarom de eer, alle Gereformeerde kerken dringend te verdoeken, om de samenkomst der gemeente in den morgen van dien dag voor zulk eene me van verootmoediging en gebed af te zonderen.

Een nationale vast-en bededag, geüjk door sommige kerkehjke vergaderingen wenscheïïjk werd geacht, kan door de Regeering naar haar eigen verldaaing moeihjk worden uitgeschreven.

h Des te meer is het eene verheffende gedachte, r dat aUe ProEestantsch-Christehjke kerken, door W hare afgevaardigden, vrijwiUig en eenparig het g besluit hebben genomen, om op genoemden a Rustdag zich gemeenschappehjk voor Gods h aangezicht te verootmoedigen, Zijn genade 'va. v te roepen voor vergeving der schuld in deze tijden m ook door de kerken op zich geladen, en van l Hem af te smeefeen het herstd van vrede en n samenwerking tusschen de volken.

In die samenkomsten der gemeente op Zondag 7 Oct. e.k. zal dan tevens voorlezing geschieden van een getuigenis, ' dat door genoemde afgevaardigden werd opgesteld en waarmede de Synode van de Geref. Kerken, na daarvan in eene zitting met gesloten deuren te hebben kêimis genomen, zonder eenigs aanmerking hare instemming betuigde.

Opdat dit getuigenis niet eerder in de pers gepubhceerd worde dan daarvan in de kerken voorlezing is geschied, wordt het aan de kerkeraden eerst toegezonden in. de week van 1 Oct. a.s. en wordt de pers driagsnd uilgenoodigd, daaraan geen pubhciteit te geven vóór Zondag 7 October. "

De Deputaten,

H, PAVINCK, Voorzifiter. H. COLTN. H. BOUWMAN, Scriba.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's