Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Theologische dissertaties aan  de Vrij o Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Theologische dissertaties aan de Vrij o Universiteit.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Hervorming-van 18 Augustus j.l. heeft Prof. Roessingh van Leiden een uitvoerige bespreking gegeven van de dissertatie van Dr. H. W. Smit over de Natuür-•hhilosophie en het Theïsme, waaruit wel blijkt, hoe hooge waarde hij aan deze «voortreffelijke studie" toekent. Toch is het niet alleen om den-lof te doen, in deze recensie aan - Dr. Smit's arbeid toegekend, maar om hetgeen Prof. Roessingh in het algemeen over de theologische dissertaties aan de Vrije Universiteit zegt, dat we op deze recensie de aandacht vestigen.

»Het strekt, zoo zegt hij, der Vrije Universiteit tot groote eer, dat hare leerlingen vaak met moed en kennis van zaken moderne theologische vragen van centraal belang het eerst in ons vaderland in hunne dissertaties in den breede hebben uiteengezet, en beoordeeld." Hij vermoedt, dat daarachter de invloed steekt-van Prof. Bavinck, met zijn breeden blik op het probleem van de verhouding van Christendom en hedendaagsche cultuur en verwijst dan bepaald naar de dissertaties van Dr. Geelkerken over Moderne Godsdienst-psycho logie, van Dr. Ubbink over het Pragmatisme van James, van Dr. Keet over de Theologie van Tröltsch (toen diens naam aan de andere academies nog nauwelijks werd genoemd, voegt Prof. Roessingh er aan toe) en van Dr. Thijs over de Moderne Positieve Theologen in Duitschland. »A1 zal, merkt hij ten slotte op, de vrijzinnige theoloog gewoonlijk tot een andere, vlak tegenovergestelde waardeering komen van de besproken verschijnselen of personen, en de theologische en philosophische praemissen, waarvan hij uitgaat, voor een deel geheel anders zijn dan die van den Neo-Gereformeerde, voorzoovcr ik kan beoordeelen is de stof meestal zeer volledig en uit goede bronnen bij elkander gezocht en tot op den nieuwsten tijd bijgehouden."

We meenden dit woord van hoffelijke waardeering, door een tegenstander aan den arbeid onzer jonge doctoren gebracht, hier te mogen overnemen, omdat er uit blijkt, hoe die arbeid ook buiten onzen kring op prijs wordt gesteld. T)at Prof. Roessingh, die zelf een dogmaticus is, inzonderheid op de dogmatische dissertaties wees, is te begrijpen, maar het is bekend, dat ook de exegetische en kerkhistorische dissertaties onzer studenten vaak met lof zijn vermeld. De vraag is wel eens gedaan, of niet te veel studenten naar den docterstitel streefden. Wie zulk een beoordeeling van hun proeischriften leest, zal dankbaar wezen voor hetgeen onze leerlingen door hun noesten arbeid er toe hebben bijgedragen om den wetenschappelijken naam van de Vrije Universiteit hoog te houden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's

De Theologische dissertaties aan  de Vrij o Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's