Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Collecte voor de armen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Collecte voor de armen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er zijn kerken in ons land, die in een rijke en welvarende streek zijn gelegen, en die daarom-geen of zoo goed als geen armen hebben te verzorgen.

Eiken Zondag voor de armen te coüecteeren, schijnt daarom overbodig, te meer waar men bezwaren heeft om de gelden voor de armen te kapitaliseeren. En waar de uitgavea van de kerk zelve zeer hoog zijn, laat men dan-de collecte voor de armen na en collecteert alleen voor de Kerk.

Een dubbele collecte brengt altoos meer op, zoo denkt men, dan een enkele. En de kerk kan zulk een dubbele collecte opperbest gebruiken. Zij is dan eigenlijk de arme, voor wié de liefdegaven moeten worden gevraagd.

Hoe begrijpelijk dit nu ook is, meenen we toch, dat dit niet de rechte weg, is.

Het is plicht en roeping van Christus Kerk, om eiken rustdag voor de armen een gave te vragen van de weigestelden. Ze moet de barmhartigheid opwekken en tot geven prikkelen. De gedachte, alsof men nu eigenlijk voor de armen niet meer behoeft te geven, omdat in die gemeente geen armen te verzorgen zijn, is een geheel onjuiste gedachte.

Ze werkt een zondig egoisme in de hand. Ze is onbarmhartig tegenover de rijkeren, die aldus geen recht gebruik kunnen maken van de schatten, door God hun geschonken. Ze doet het priesterlijke werk van Christus, dat juist in dezen dienst der barmhartigheid zijner Kerk schittci'en moet, niet uitkomen. Ze miskent de eenheid van Christus' Kerk, waarvan elk lid moet medelijden met het anderp, dat door armoede gebrek lijdt.

Zoo heeft geleerd. de Apostel Paulus het ons

Hij wilde, dat in de gemeente te Corinthe op eiken eersten dag der week iets geoiï"erd zou worden, niet voor de armen te Corinthe zelf, maar voor de armen te Jerusalem. Heel zijn tweede brief aan de Corinthiërs dient juist om deze collecte voor de heiligen in • Jerusalem aan te bevelen.

En met het oog op die collecte schrijft de Apostel voor, dat op den Zondag waarop de gemeente te Corinthe saamkomt, eene collecte zal worden gehouden.

Zoo nu behooren ook de kerken te doen die zelf geen armen hebben.

Er zijn kerken genoeg in ons vaderland, waarin veel armen zijn, zoo vele armen, dat de diaconie ze nauwelijks verzorgen kan.

Daar komt men telkens te kort en - weet niet, hoe in de behoefte te voorzien. Zulke hulpbehoevende kerken hebben steun te ontvangen van die kerken, die met minder armen belast, zijn. Haar armen zijn evengoed onze broeders en zusters, als de armen in onze eigen gemeente, en voor hen behoort dan de collecte te worden gehouden. Zoo alleen wordt aan den zedelijken plicht voldaan, om voor de armen van Christus te zorgen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Collecte voor de armen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's