Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Palestina voor de Joden?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Palestina voor de Joden?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een der verrassendste wendingen, die deze oorlog ons brengt, is zeker wel de mogelijkheid dat Palestina aan de Joden zal worden teruggegeven.

Nu het Britsche leger, na Gaza te hebben veroverd, door het oude land der Philistijnen Palestina binnen rukt en niet ver van Jerusalem af is, schijnt het wel, dat het Heilige Land, dat eeuwen lang in de macht der Turken was, weder in het bezit van een Christelijke natie zal komen, en daarmede het oude ideaal dat eens in de Middeleeuwen de Christenvolken ten kruistocht trekken deed, zal vervuld worden.

Want Engeland zal, wanneer het eens op Palestina de hand heeft gelegd, het zeker niet meer loslaten, al was het alleen maar om een nieuwe bedreiging van Egypte te voorkomen.

Maar al komt-Palestina onder Engeland's protectoraat, de Engelsche regeering heeft reeds nu officieel uitgesproken, dat het doel is, het Heilige Land niet voor zich zelf te houden, maar daar een Joodschen Staat te grondvesten. Het Joodsche volk, dat eeuwen lang als balling heeft rondgezworven, zal naar zijn vaderlandschen bodem kunnen terugkeeren en daar een zelfstandig nationaal bestaan kunnen voeren.

Het Zionisme zal dan «ijn wensch vervuld zien.

Of daarom te verwachten is, dat heel het Joodsche volk, dat nu onder alle volkeren en natiën verspreid is, naar het heilige land hunner vaderen zal terugkeeren, is een vraag, die niet gemakkelijk te beantwoorden is. Toen na de ballingschap te Babel het Joodsche volk vrijheid kreeg naar Palestina terug te keeren, , heeft slechts een ' klein deel van dit verlof gebruik gemaakt; het grootste deel bleef in Babel achter. En wie de Joden in onze dagen kent, zal zeker niet verwachten, dat het thans, anders zal gaan.

Bij enkelen zal het heilig patriotisme den doorslag geven, en ze zullen alles in den steek laten, maar bij het meerendeel zal wel blijken, dat de band aan het nieuwe vaderland sterker is dan aan het oude.

Alleen daar, waar de Joden vervolgd en verdreven werden, zal een groote exodus plaats vinden.

Maar ook zoo opent zich voor de ontwikkeling van het Joodsche volk toch een geheel nieuwe toekomst, die ons Christenen met de grootste belangstelling vervult. Niet alsof we, in chiliastische droomerijen verstrikt, wanen zouden, dat deze trek naar - Palestina gevolgd zal worden door een opheffen van het oordeel der verharding, dat nog over Israel ligt, en nu een algemeene bekeering dezer Joden volgen zal, met tot gevolg een wederkomst van Christus om in hun midden als Israel's Koning zijn duizendjarig rijk te grondvesten. Maar wel komen tal van vragen op, die niet. alleen voor het Jodendom, maar ook voor ons vanhoog belang zijn. Zal de nationale eeredienst die, omdat er geen tempel en altaar was, al die eeuwen stils^, .> nd, weer naar Mozes' wet worden herste'ö ? Zal de moskee van Omar op den tempelberg worden afgebroken en plaats moeten maken voor een nieuwen tempel ter eere van Jehova? Zullen de Joden, uit zooveel verschillende landen herkomstig, in staat zijn metterdaad een natie te vormen? Zullen zij, die schier geheel van den handel leefden, in staat blijken weer evenals het oude Israel een landbouwend volk te worden ? Zullen de voor ons Christenen heilige plaatsen in Palestina geëerbiedigd - worden en-in een Joodsch Jerusalem nog-toegang wezen voor de bedevaartgangers uit alle volkeren? Zal, wat thans onder de Turksche heerschappij onmogelijk was, de bodem van Palestina onderzocht kunnen worden naar de schatten der oudheid, die daarin bedolven liggen, en daardoor niet alleen meer licht over tal van vraagstukken uit Israel's verleden opgaan, maar ook de waarheid der Heilige Schrift ons opnieuw worden bevestigd? We noemden slechts enkele vragen op, die terstond opkomen, wanneer men zich - Palestina als een Joodsch land denkt; "maar wie gevoelt niet van hoe groot gewicht deze vragen niet alleen voor de Joden, maar ook voor ons Christenen zijn?

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Palestina voor de Joden?

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's