Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Hooggeachte Redactie!

In de Heraut van 2 Deo. 1.1. maakt u — en, indien het besluitzooalshet daar weergegeven v/ordt, genomen was, terecht — aanmerking op den vorm van het besluit der Classis Groningen inzake de predikantstrakternenten. Mag ik er u echter op wijzen, dat het betreffende besluit, ook volgens het kort verslag der bedoelde Classe in de Groninger Kerkbode van 3 Nov., geheel anders genomen is. Daar toch lezen wij:

De Classia , van oordeel (wij cursiveeren) zijnde:1. Dat in alle Kerken der Classis het minimum

tractement voor de Dienaren dps Woords f 1400 met vrije woning en vrijdom van alle belastingen, welke niet uit het persoonlijk vermogen der Dienaren voortvloeien, moet bedragen.

2. Dat verder het bedrag der normale tractementen met f 200 verhoogd moet worden enz.

3. Dat, zoo daaraan eerst wordt voldaan, daarenboven een duurtetoeslag van minstens 12 pCt., door de laatstgehouden generale Synode genoemd, wegens den druk der duurdere tijden noodig is, enz.;

ivckt de kerkeraden Ö/, waar dat eventueel nog noódig mocht zijn, de tractementen naar den aangegeven maatstaf te herzien en te verhoogen en, zoo er kerken mochten zijn, die, na zeli eerst het mogelijke gedaan te hebben, het tractement tot het bovengenoemde minimum-bedrag niet kunnen bijeenbrengen, dat deze zich tot de classis wenden om steun uit de kas voor hulpbehoevende kerken; en besluiten des noods hiervoor eene extra-collecte voor hulpbehoevende kerken, (aan de kerken) der classis aan te bevelen. De tusschen haakjes geplaatste woorden behooren er tusschen geplaatst te worden en zijn blijkbaar abusief uitgevallen.

De classis sprak dus eerst als haar oordeel uit, dat de tractementen verhoogd moeten worden. Dit oordeel was, echter niet haar eigenlijk besluit, maar slechts een overwegitig., die haar dreef tot een daarna volgend besluit., dat in de Heraut niet voorkomt. Da< ^ besluit komt dus hierop neer, dat zij de kerkeraden opwekt niet oplegt., Want daartoe zou zij geen bevoegd-(heid hebben) de tractementen te verhoogen, waar dat nog niet geschiedde; en tevens besloot voor de hulpbehoevende kerken, die niet in staat üijn tot deze verhooging te komen, een extra-collecte voor de kerken aan te bevelen. Bindende besluiten mag eene meerdere kerkelijke vergadering inzake de tractementen niet nemen. De classis Groningen is dit volkomen met U eens en heeft er dan ook niet aan gedacht. Ik' kan U dat wel niet namens haar, maar toch wel met voldoende zekerheid medemeedeelen. Zou U dit ter cQiïxt(X\t\vi.& t. Heraut willen opnemen ? Vriendelijk dank daarvoor.

Met hoogachting,

t.t. Ds. JOH. JANSEN.

Ten Boer, 3 Dec. 1917.

[Het besluit van de Classis Groningen hebben we overgenomen, zooals dit in verschillende bladen stond afgedrukt, zoowel politieke als kerkelijke. Onjuist was het dan ook niet weergegeven, alleen onvolledig, en gaarne stemmen we den inzender toe, dat de kop en vooral de staart, die werd weggelaten, een geheel ander karakter aan dit besluit geeft. Toch zouden we het voorzichtiger geacht hebben wanneer de uitdrukking moeten niet gebruikt was, maar daarvoor een ander woord ware gebruikt, bijv. behooren. Voor de bekomen inlichting zijn wij intusschen den inzender dankbaar. RED.].

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's