Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de vergadering der classis Klundert, gehouden 21 Nov. te Zevenbergen.

In het moderamen namen zitting Ds. Ruijs, praeses, Ds. Sikkel, scriba, Ds. Humm^len, assessor.

Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

Na het lezen der notulen betuigt de praeses namens de classis zijn blijdschap over het bedanken van Ds. Hummelen voor het beroep van Den Ham.

De vacaturediensten worden aldus geregeld: voor Willemstad D.D. Nomes en Ruys, voor Drimmelen Ds. Hummelen.

Besloten wordt de classis Den Bosch hulp te verleenen voor het komend trimester, in de B. d. W.

Aangewezen worden: voor Genderen Ds.

Sikkel, voor Vrijhoeve Ds. Koopmans.

Een circulaire betreifende de Jodenzending wordt voor kennisgeving aangenomen, eveneens een droevige mededeeling van de classis Haarlem. In zake den evangelisatie-arbeid in N.-Brabant en Limburg wordt gerapporteerd door Ds.

Goris. Verblijdende mededeelingen worden gedaan over den kerkbouw te Maastricht en te Roozendaal. Ernstig worden de kerken opgewekt tot nog grootere offervaardigheid, dan nu reeds betoond is.

Namens de comipissie tot tractementsverbetering rapporteert br. Bax. Naar aanleiding van het besluit der vorige vergadering hebben drie Kerken aangevraagd hu'pbehoevend te worden verklaard, en verzocht steun te mogen ontvangen om het tractement van haar D. d. W. op het minimum te brengen. De commissie heeft deze aanvragen onderzocht, en op haar voorstel besluit de classis met op twee na algemeene stemmen, den kerken voor het jaar 1918 steun te verleenen met de som van f 950, zegge negen honderd en vijftig gulden. Naar percentage zal iedere kerk der classis daartoe bijdragen. De praeses dechargeert de commissie, onder dankbetuiging voor haar zoo heerlijk geslaagden arbeid. '

Benoemd worden: Tot classicaal correspondent 'Ds. Goris, sec.

Ds. Ruys. Tot kei-k visitatoren Ds. Hummelen en Ds. Koopmans, prirai, en Ds. Nomes en Ds.

Ruys, secundi. Adexamina D.D. Hummelen, Noöaes en Sikkel. Voor hulpbeh. kerken de brs. van Drimmelen, Punt en Ds. Koopmans, de laatste met saamroeping belast. Tot quaestor br.Schalekamp, sec. Ds. Sikkel; tot correspondent Theol. School en - vrije Univ. Ds. Nomes, en voor de regeling der vacature-diensten Ds.

Basoski, sec. Ds. Sikkel.

De kerk van Klundert ontvangt advies in een tuchtzaak. Tot saamroepende kerk wordt aangewezen de kerk van Klundert.

Na dankgebed van den assessor praeses de vergadering. sluit de

Namens de classis,

H. HUMMELEN, h. t. assessot.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's